ANUNT IMPORTANT ANGAJATORI  
LEGE nr. 331 din 11 noiembrie 2009
privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009
Data intrarii in vigoare : 16/11/2009


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


ARTICOL UNIC
La articolul 276 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;".

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.
Nr. 331.