ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL  
RELATIILOR DE MUNCA  


 

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;
c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) controleaza respectarea principiului egalitatii de tratament;
e) asigura evidenta nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de munca;
f) controleaza utilizarea de catre angajatori a muncii nedeclarate autoritatilor publice;
g) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
h) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;
i) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
j) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca;
k) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
l) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
m) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
n) participa la activitatea de reconstituire a vechimii in munca, potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare;
o) gestioneaza baza de date organizata la nivel national cu registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic

(HG nr. 1377 /2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii)