Despre ITM Neamt - Organizare - Cariera (Anunturi posturi scoase la concurs)             


Examen pentru promovare in gradul imediat superior celui detinut, pentru urmatoarea functie publica, in perioada 17.09.2018- 19.09.2018

Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, strada Dr.Gheorghe Iacomi nr.8,telefon 0233/215589/219608, organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior celui detinut, pentru urmatoarea functie publica, in perioada 17.09.2018- 19.09.2018:

 • 1 post – auditor, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Audit Intern;

  Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 17.08.2018 – 05.09.2018 inclusiv, ora 16.30, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, la Compartimentul Resurse Umane, camera 10.

  Perioada de selectie a dosarelor este : 06.09.2018-12.09.2018.

  Proba scrisa are loc in data de 17.09.2018, ora 14.00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

  Interviul are loc in data de 19.09.2018, incepand cu ora 14.00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

  Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani în care functionarul public s-a aflat în activitate
 • sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile legii.

  Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3.

  Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

  Bibliografia este cea afisata si se poate obtine de la Compartimentul Resurse Umane.


  Data publicarii: 14.08.2018


  Examen pentru promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice de nivel inferior

 • Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, organizeaza in data 28.03.2018, ora 10,00, la sediul din Piatra Neamt str. Dr. Gh. Iacomi nr.8, examenul de promovare in clasa (verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 1, alin.(2) si (3) din Ordinul nr.1932/2009, proba scrisa, interviu) a functionarilor publici incadrati pe functii publice de nivel inferior care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, din cadrul compartimentului Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca
  Organizarea si desfasurarea examenului au la baza prevederile Ordinului nr.1932/2009 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor publici privind aprobarea Regulamentului – cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.

  Bibliografia de examen este anexata la prezentul anunt. Descarca de aici

  Cererile de înscriere impreuna cu actele doveditoare se pot depune in termen de 5 zile de la data afisarii.

  Data publicarii: 13.03.2018