Despre ITM Neamt - Organizare - Cariera (Anunturi posturi scoase la concurs)             

 • ANUNUT- Rezultat examen pentru promovare in grad
  Data publicarii: 17.09.2018

 • ANUNUT- Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in grad
  Data publicarii: 17.09.2018

 • ANUNUT- Rezultat selectie dosare depuse de candidatii inscrisi la examenul pentru promovare in gradul imediat superior celui detinut, in perioada 17.09.2018- 19.09.2018

  Data publicarii: 07.09.2018
  Examen pentru promovare in gradul imediat superior celui detinut, pentru urmatoarea functie publica, in perioada 17.09.2018- 19.09.2018

  Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, strada Dr.Gheorghe Iacomi nr.8,telefon 0233/215589/219608, organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior celui detinut, pentru urmatoarea functie publica, in perioada 17.09.2018- 19.09.2018:
 • 1 post – auditor, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Audit Intern;

  Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 17.08.2018 – 05.09.2018 inclusiv, ora 16.30, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, la Compartimentul Resurse Umane, camera 10.

  Perioada de selectie a dosarelor este : 06.09.2018-12.09.2018.

  Proba scrisa are loc in data de 17.09.2018, ora 14.00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

  Interviul are loc in data de 19.09.2018, incepand cu ora 14.00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

  Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  -sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
  -sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani în care functionarul public s-a aflat în activitate
  -sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile legii.

  Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
  -copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza;
  -copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  -formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3.

  Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

  Bibliografia este cea afisata si se poate obtine de la Compartimentul Resurse Umane.

  Data publicarii: 14.08.2018