OBIECTIVE PRINCIPALE  


 

1.Controlul aplicarii prevederilor legale in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii Ón munca si supravegherii pietei produselor pentru domeniile de competenta ale Inspectiei Muncii;

2.Furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a prevederilor legale in domeniile de competenta;

3.Informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale Ón vigoare;

4.Prestarea de servicii specifice domeniilor de activitate;

5.Initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru Ómbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative Ón domeniu.