R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E

al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt

-anul 2006-

 

 

I. In domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt in anul 2006 a avut in vedere realizarea actiunilor din «Programul propriu de actiuni pentru 2006 al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt» intocmit in baza «Programului cadru de actiuni al INSPECTIEI MUNCII», aprobat de Inspectia Muncii, urmarindu-se realizarea prioritara a actiunilor dispuse de conducerea Inspectiei Muncii, pentru realizarea obiectivelor potrivit Legii nr. 108/1999, republicata.

In aceasta perioada s-a avut in vedere si realizarea masurilor dispuse de Inspectia Muncii cu prilejul sedintelor desfasurate in perioada 16–17 martie 2006 in orasul Cluj Napoca si 20-25.11.2006 la Sibiu, masuri care au vizat eficientizarea activitatii de inspectie atit in domeniul securitatii si sanatatii in munca cit si al relatiilor de munca, in special pentru reducerea muncii fara forme legale in judet.

Actiunile de control au urmarit in principal, cresterea rolului si eficientei inspectoratului in determinarea unitatilor inspectate de a respecta legislatia privind securitatea si sanatatea in munca si asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti salariatii, respectiv realizarea starii de bine in munca, conform strategiei europene adoptata pentru anii 2002–2006.

S-a urmarit cresterea eficacitatii activitatii inspectorilor de munca in special a activitatii de control, in vederea realizarii obiectivului principal prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si modul de asigurare a drepturilor persoanelor incadrate in munca.

            Pentru realizarea tuturor obiectivelor si atributiilor legale, in perioada de raportare, s-a avut in vedere stimularea şi crearea unei atitudini pozitive a personalului, crearea unui climat optim şi promovarea spiritului de echipă, sprijinirea şi îndrumarea personalului din subordine, recunoaşterea meritelor precum si stimularea corecta a personalului care s-a evidentiat in realizarea sarcinilor.

S-a urmarit valorificarea eficienta si eficace a resurselor materiale si umane avute la dispozitie de inspectorat, identificarea problemelor aparute, identificarea solutiilor, precum si alegerea solutiei potrivite pentru rezolvarea problemelor si realizarea obiectivelor.

Deciziile luate au avut in vedere o conducere unitara si coerenta a activitatilor specifice inspectoratului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In aceasta perioada deciziile luate din punct de vedere al organizarii si conducerii activitatii de inspectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au tinut cont de schimbarile in formele de angajare practicate de angajatori, precum si de schimbarile in natura riscului, astfel incit activitatea desfasurata de inspectorat sa contribuie la cresterea starii de bine in unitatile care-si desfasoara activitatea in judet.  

De asemenea, s-a asigurat in permanenta evaluarea rezultatelor obţinute, prin organizarea de sedinte lunare de analiza, conform adresei Inspectiei Muncii nr.122/DNB/21.12.2005, precum si un control intern permanent al modului de îndeplinire a obiectivelor, pentru evidenţierea abaterilor, determinarea cauzelor care le-au generat şi stabilirea măsurilor corective necesare.

In perioada de raportare s-a colaborat bine cu autoritatile locale precum si cu celelalte institutii descentralizate care-si exercita autoritatea pe raza judetului Neamt. In acest sens putem evidentia Institutia Prefectului Judetului Neamt, Consiliul Judetean Neamt, Primaria Piatra Neamt, Primaria Roman, Casa Judeteana de Pensii Neamt, Autoritatea de Sanatate Publica Neamt si Inspectoratul Judetean de Politie Neamt.

 

1. Analiza utilizarii fondului de timp pentru desfasurarea activitatilor specifice: de control, expertizare in vederea autorizarii, cercetare accidente, rezolvare sesizari s.a.

 

In anul 2006 inspectoratul a utilizat pentru derularea activitatilor specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, un numar mediu de 12 inspectori de munca, din care:

 

¨ 2 inspectori de munca la Compartimentul de indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, autorizari. Un inspector de la acest compartiment a exercitat o serie de atributii legate de colaborarea cu Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Neamt, efectuand si evaluarile in teren ale unitatilor care s-au autorizat din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in baza Legii 359/2004. Cel de-al doilea inspector de la acest compartiment a efectuat, pe linga expertizarea unitatilor pentru acordarea autorizatiilor de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, autorizatii pentru detinerea substantelor explozive, in conformitate cu prevederile Legii 126/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr.4/1994 privind utilizarea pesticidelor si controale preventive la « asociatiile familiale » si « persoanele fizice » autorizate administrativ de primariile din judet in baza Legii 300/2004. Cei doi inspectori de munca au participat si la actiunile tip campanie dispuse de Inspectia Muncii si cuprinse in Programul cadru, precum si la actiunile tip campanie desfasurate de inspectorat prin decizia inspectorului sef.     

 

¨  10 inspectori de munca (inclusiv seful de serviciu) in cadrul Serviciului control securitate si santate in munca. Acestia au fost utilizati in special pentru control preventiv si cercetarea evenimentelor produse in judet (accidente de munca sau in afara muncii), insa, au participat si la cercetarea unor boli profesionale, verificari pentru acordarea sporurilor la salarii in unitatile bugetare, conform HG 281/1993, rezolvarea unor petitii, precum si pentru rezolvarea altor sarcini dispuse ierarhic. 

 

Fondul total de timp disponibil in anul 2006 a fost de 3.048 zile–om, fata de 3.020 zile–om in anul 2005.

In anul 2006, inspectorii din cadrul activitatii de control securitate si sanatate in munca au realizat un numar de 2.521 vizite la unitatile economice, fata de 997 vizite planificate, astfel incit s-au vizitat de 2,52 ori (crestere cu 252%) mai multe vizite in unitati decit s-a planificat.

In anul 2006 s-au verificat un numar de 1.797 unitati, la care s-au efectuat 2.519 vizite in 2.472 zile-om, consumandu-se 81,1% din fondul total de timp disponibil. Durata medie a unei vizite preventive (control, expertize, petitii, cercetare accidente etc) a fost de 0,98 zile-om pe vizita efectuata. Pentru comparatie mentionam ca in anul 2005 s-au verificat 2.410 unitati, la care s-au facut 2.423 vizite in 2.461 zile - om, consumandu-se 81,48% din fondul total de timp disponibil pentru vizite in unitati. Durata medie a unei vizite preventive (control, expertize, petitii, cercetare accidente etc) a fost de 1,02 zile - om pe vizita efectuata.

 

Prezentam grafic, comparativ, 2006 fata de 2005, evolutia « numarului de vizite » si a « duratei medii a unei vizite in unitate ».                      

            Din graficul prezentat rezulta o crestere a numarului de vizite in 2006 fata de 2005 cu 4,04%, realizindu-se astfel criteriul de performanta stabilit de Inspectia Muncii, respectiv cresterea cu 4% a numarului de vizite in 2006 fata de 2005.

           

In ceea ce priveste controlul preventiv s-au verificat 1.629 unitati la care s-au efectuat 2.390 controale pentru care s-au consumat 2.041 zile–om. Durata medie a unei vizite de control preventiv a fost de 0.85 zile–om/control. Pentru comparatie mentionam ca in 2005 pentru control preventiv s-au efectuat 2.178 controale pentru care s-au consumat 2.077 de zile – om. Durata medie a unei vizite de control preventiv a fost de 0.95 zile – om/unitate controlata.

            Prezentam grafic, mai jos, evolutia trimestriala a numarului de zile destinat controlului preventiv, comparativ pentru doua perioade similare de raportare, 2006 fata de 2005, in valori relative (%) fata de fondul de timp disponibil, analiza pe trimestre. Se poate observa o scadere a acestui indicator in trim.2 si trim.3-2006, scadere  datorata cresterii numarului de zile destinat cercetarii evenimentelor produse, precum si a cresterii numarului de zile destinat concediilor.      

 

Prezentam, de asemenea, evolutia indicatorului « Control preventiv », in valori relative (%) fata de fondul de timp disponibil pentru 12 luni 2006.  

 

Dupa cum se poate observa, in perioada de raportare, evolutia a fost buna inregistrandu-se o anumita variatie a ponderii numarului de zile destinat controlului preventiv, functie, in principal, de ponderea numarului de zile destinat cercetarii accidentelor de munca. In luna februarie si mai ponderea numarului de zile destinat controlului preventiv a scazut datorita cresterii ponderii numarului zilelor destinat cercetarii accidentelor de munca, dar si a cresterii ponderii numarului de zile nelucrate din cauza unor concedii medicale (49 de zile de concediu medical). In luna iunie ponderea numarului de zile destinat controlului preventiv a scazut datorita acordarii unui numar mare de zile de concediu de odihna (92 zile, reprezentind 34,84% din fondul de timp disponibil). Desemeni in trim. 3-2006 au fost acordate un numar de 95 zile de concediu de odihna. Tot trimestrul 4-2006 a fost marcat de cresterea numarului de accidente grave, fapt ce a determinat cresterea numarului de zile destinat cercetarii acestora. Ponderea numarului de zile destinat lucrarilor la birou a fost mentinuta la valori minime. In lunile ianuarie, aprilie si iulie aceasta pondere inregistrind o usoara crestere din cauza unor zile de birou necesare inchiderilor situatiilor si lucrarilor sfirsitului de an, respectiv, trimestru. 

Ponderile celor 3 activitati (control preventiv, cercetare accidente si lucrari de birou in anul 2006 se prezinta astfel :

 

 

 

In anul 2006 la inspectorat s-au comunicat 47 evenimente grave: 32 soldate cu deces si 15 cu invaliditate.

Dintre acestea 44 au fost cercetate de inspectorii de munca de la I.T.M. Neamt, pentru care s-au incheiat 44 dosare de cercetare. La cele 26 dosare intocmite, pentru evenimentele comunicate, se mai adauga 2 dosare pentru 2 evenimente care au avut loc la sfirsitul anului trecut (28 si 29 decembrie), asa incit in acesta perioada s-au intocmit in total 46 dosare de cercetare.

Prezentul raport contine situatia detaliata a acestor evenimente. Pentru incheierea celor 46 dosare de cercetare s-au utilizat 337 zile – om, adica 11,06% din fondul total de timp disponibil. Daca comparam numarul de zile destinat cercetarii evenimentelor produse in judet in 2006, cu numarul de zile destinat cercetarii evenimentelor produse in judet in 2005, situatia se prezinta astfel : 337 zile – om in 2006 (adica 11,06% din fondul total de timp disponibil) fata de 207 zile – om in 2005 (adica 6,85% din fondul total de timp disponibil) se poate observa astfel o evolutie negativa a acestui indicator, evolutie datorata si alocarii unor zile, in anul 2006, pentru continuarea cercetarii unor accidente produse in anul 2005. In medie pentru fiecare dosar de cercetare intocmit in 2006, s-au consumat 7,32 zile – om.

Activitatea de expertizare in vederea autorizarii si reautorizarii conform Legii 90/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii 126/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, a fost in sarcina Compartimentului de indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, autorizari. In 2006 au fost utilizate, pentru aceasta activitate, un numar de 33 zile – om, adica 1.08% din fondul de timp disponibil, fata de perioada anterioara de comparare, cand au fost utilizate 125 zile – om, adica 4,14% din fondul de timp. Aceasta scadere importanta a numarului de zile destinat expertizarii unitatilor in vederea autorizarii, se explica prin abrogarea, prin Legea 263/2005, a Decretului 466/1979 privind substantele toxice. Aceasta lege instituie obligatia depunerii unei liste cu substantele chimice periculoase de catre utilizatori la inspectoratul de munca, inaintea inceperii activitatii. Inspectorii de munca verifica ulterior prin controale organizate prin sondaj, modul de respectare a masurilor de prevenire in cazul utilizarii acestor substante.   

Au fost verificate in baza Legii 359/2004 un numar de 80 de unitati. La unitatile verificate s-a constatat ca patronii nu respectau in totalitate legislatia privitoare la securitatea muncii, motiv pentru care au fost dispuse masuri si stabilite termene de remediere, conform aceluiasi act normativ. Pentru nerespectarea, din punct de vedere al protectiei muncii a unor prevederi legale, au fost oprite din functiune, pina la remedierea neconformitatilor, 4 masini industriale, 16 unitati fiind sanctionate contraventional, din care 4 cu amenzi in valoare totala de 7500 lei RON.

S-au primit, potrivit Ord. MMSS nr. 657/01.11.2001 un numar de 30 cereri de autorizare. Situatia rezolvarii lor se prezinta astfel : 23 cereri au fost solutionate pozitiv ; 7 cereri au fost respinse, respingeri justificate de : lipsa masurilor de electrosecuritate ; lipsa semnalizarilor de securitate ; nedotarea salariatilor cu echipament individual de protectie; neluarea masurilor organizatorice minime de prevenire – neorganizarea instructajului de protectie a muncii ; lipsa supravegherii medicale s.a.

Situatia solicitarilor si eliberarilor autorizatiilor de detinere si utilizare a materiilor explozive: s-au primit 13 cereri de avizare sau de acordare a unor autorizatii noi, pentru desfasurarea de activitati cu materii explozive conform art.8 din Legea 126/1995 (modificata), toate rezolvate. Cererile se refereau la materii explozive propriu zise sau la capse pentru pistoale de implantat bolturi. S-au inregistrat 2 cazuri in care detinatorii au renuntat sa mai desfasoare activitati cu materii explozive, procedind la depunerea autorizatiei la inspectorat.

Dupa intrarea in vigoare a Legii 263/2005 prin care a fost abrogat Decretul 466/1979, inspectoratul nu a mai primit solicitari pentru eliberarea de autorizatii pentru detinerea substantelor toxice.

In aplicarea alineatului (2) al articolului 22 din Legea 360/2003, modificata de Legea 263/2005, au fost furnizate inspectoratului liste cu substantele şi preparatele chimice periculoase pe care angajatorii le deţin, sau pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte si care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de munca, de catre un numar de 69 unitati pentru un numar de 1351 substante si preparate chimice periculoase.

In perioada de raportare inspectorii de munca nu au participat la determinari de noxe, in vederea stabilirii locurilor de munca in conditii deosebite, conform HG 261/2001, insa in aplicarea acestui act normativ s-au desfasurat o serie de activitati precizate in prezentul raport, pentru care s-au consumat 4 zile-om.

Pentru aplicarea dispozitiilor Legii 31/1991 privind reducerea duratei zilei de lucru sub 8 ore, in perioada de raportare, inspectoratul nu a primit nici o solicitare de la unitatile din judet.

In anul 2006 au fost depuse la inspectorat un numar de 28 petitii in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Toate acestea au fost verificate in vederea solutionarii, pentru care s-au consumat 57 zile – om (1.87% din fondul de timp disponibil) fata de perioada de comparatie din anul 2005, cand s-au consumat un numar de 52 zile – om (1,72% din fondul total de timp disponibil) pentru rezolvarea unui numar de 28 de petitii. In perioada de raportare pentru rezolvarea unei petitii a fost nevoie de 2,03 zile – om.

In anul 2006 inspectorii de munca din cadrul inspectoratului nostru au participat la cursuri de perfectionare in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A INSPECTORILOR DE MUNCA, precum si la unele instruiri organizate la sediul inspectoratului sau la alte institutii din judet. Pentru aceste participari au fost consumate 103 zile - om (3,38% din fondul total de timp disponibil), fata de perioada similara de raportare din 2005, cind s-au consumat 95 zile - om (3,15% din timpul total disponibil).  

            In anul 2006 s-au consumat 394 zile – om (12,93% din fondul total de timp disponibil) pentru efectuarea unor concedii de odihna sau concedii medicale, fata de perioada similara de raportare din 2005, cind s-au consumat 385 zile – om (12.75% din fondul total de timp disponibil).

Pentru lucrari de birou la sediul inspectoratului si pentru relatii cu publicul (in cadrul activitatii de consultanta si expertiza) au fost consumate un numar de 79 zile – om (2.95% din fondul total de timp disponibil) fata de anul  2005, cand s-au consumat tot  79 zile – om (2,62% din fondul total disponibil).

In perioada de raportare, asa cum s-a aratat si in graficul anterior, cel referitor la evolutia indicatorului « Control preventiv », ponderea zilelor destinate controlului preventiv este predominanta fata de lucrul la birou, datorita unei preocupari continue a conducerii inspectoratului si a participarii colectivului de inspectori de munca, la cresterea eficientei activitatii de inspectie (prevenire) prin prezenta inspectorilor de munca, cit mai mult timp posibil, in teren. 

Din ansamblul datelor prezentate mai sus se poate constata ca activitatea de teren (control preventiv, cercetare accidente, rezolvare sesizari, autorizari, instruiri) a inspectorilor de munca, constituie majoritatea timpului de munca. Astfel, pentru activitatile din teren in anul 2006 a fost utilizat 84,48% (2575 zile – om) din fondul total de timp disponibil fata de anul 2005, cand procentul a fost de 84,83% (2556 zile – om). Ponderea timpului de munca destinat activitatii in teren a suferit o usoara scadere (0,35%) in 2006, fata de 2005. Aceasta usoara scadere se explica prin cresterea ponderii numarului de zile destinat concediilor medicale, deoarece timpul de birou destinat activitatilor la birou a fost egal cu 79 (zile) atit in 2005 cit si in 2006.

Cu ocazia cercetarii accidentelor de munca si a controalelor preventive organizate in unitati inspectorii de munca au aplicat un numar de 387 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 657.500 lei RON. Din cele 387 de sanctiuni 194 au fost amenzi contraventionale iar 193 au fost « avertismente contraventionale ». Din acest punct de vedere situatia in 2005 s-a prezentat astfel : total sanctiuni aplicate : 168 ; din care avertismente : 68 ; valoarea totala a amenzilor aplicate : 219.000 lei RON. Pentru perioada de raportare din 2006 se poate constata o crestere semnificativa a numarului de sanctiuni aplicate, mai ales in ceea ce priveste numarul de amenzi, dar si al numarului de avertismente. O situatie comparativa este prezentata mai jos.

 

Situatia comparativa a sanctiunilor aplicate pentru abateri de la normele de protectia muncii

 

Nr. crt.

Nr. sanctiuni

Din care amenzi

Din care avertismente

Valoarea amenzilor

2005

168

100

68

219.000

2006

387

194

193

657.500

     

In aceasta perioada inspectorii de munca din cadrul activitatii de securitate si sanatate in munca s-au implicat efectuand, conform dispozitiei primite in cadrul sedintei desfasurata in perioada 16 – 17 martie 2006 in orasul Cluj Napoca, controale in domeniul relatiilor de munca in special pentru reducerea muncii fara forme legale. In urma actiunilor de inspectie tip campanie, dispuse de inspectorul sef al inspectoratului nostru, inspectorii de munca din cadrul compartimentului de securitate si sanatate in munca au descoperit un numar de 57 persoane care desfasurau munca fara forme legale. Pentru aceasta abatere dar si pentru altele, ce priveau relatiile de munca, s-au aplicat un numar de 56 sanctiuni din care 55 amenzi si 1 avertisment. Valoarea amenzilor este de 91.500 lei.    

Pentru incalcarea normelor de securitate si sanatate in munca, in conditiile in care s-a apreciat existenta unor pericole iminente de accidentare sau expunere grava la riscuri profesionale s-a dispus masuri privind oprirea din functiune astfel: 4 activitati si 13 echipamente tehnice.  

Activitati oprite :

1)activitatea de expoloatare forestiera in parchet de exploatare, datorita nesemnalizarii parchetului din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

2)activitatea de schimbare a unei invelitori , datorita neadoptarii unei masuri prin a carui aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare a lucratorilor.

3)lucrarea de montare a unei invelitori , datorita lipsei fisei tehnologice de montaj.

4)lucrarea de realizare a unei sapaturi, datorita nesprijinarii malurilor.

Echipamente tehnice oprite:

1) 1 autotractor forestier cu semiremorca, datorita lipsei verificarilor (inspectiei) tehnice periodice.

2) 1 motostivuitor LINDE, datorita lipsei verificarii tehnice oficiale initiale ISCIR, echipamentul tehnic fiind achizitionat din import.    

3) 1 ferastrau circular de tivit si spintecat, care prezenta pericol iminent de accidentare datorita lipsei dispozitivelor de protectie (cutit divizor, aparatoare la transmisia prin curele).

4) 1 incarcator frontal (IFRON 424), care nu avea portiera la cabina, prezenta scurgeri de ulei la instalatia hidraulica, iar angajatorul nu a prezentat graficul de revizii si reparatii.

5) 1 autostivuitor STLL, datorita lipsei autorizatiei de functionare ISCIR.

6) 1 macara mobila pe pneuri HT 125, datorita lipsei autorizatiei de functionare ISCIR.   

7) 1 pod rulant 3,2 to, datorita lipsei autorizatiei de functionare ISCIR.   

8) 1 pompa submersibila TIP UNILIFT KP 250, datorita nerespectarii masurilor de electrosecuritate la atingerea directa si indirecta a pompei.

9) 1 ferastrau circular de tivit si spintecat, care prezenta pericol iminent de accidentare datorita lipsei dispozitivelor de protectie (aparatoare de protectie a panzei taietoare, dispozitiv antirecul, aparatoare la transmisia cu lant, lipsa cutit divizor).

10) 1 slaif pentru polizare mecanica, datorita lipsei instalatiei de captare a noxelor.

11) 1 motostivuitor, datorita lipsei autorizatiei ISCIR.

12) 1 electrocompresor, datorita lipsei masurilor de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

13) 1 motostivuitor, datorita lipsei autorizatiei ISCIR.

 

2. Modul in care au fost urmarite si realizate actiunile din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii

 

Avand in vedere obiectivele principale ale Inspectiei Muncii, activitatea de control preventiv este activitatea de baza a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru aceasta fiecare inspector de munca din cadrul serviciului de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca a avut de realizat minimum 15 zile de control lunar (seful serviciului – 10 zile de control).

            Functie de specialitatea fiecarui inspector de munca, acestia au fost repartizati pe diviziuni economice, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, care se regasesc intre activitatile desfasurate in judetul Neamt. S-a repartizat fiecarui inspector de munca un numar de unitati astfel incit sa se asigure o distributie echilibrata si judicioasa a sarcinilor privind inspectia in aceste unitati.

            Au fost intocmite tematici de control pentru fiecare trimestru, in functie de actiunile scadente din “Programul propriu de actiuni pentru 2006 al I.T.M. Neamt”. Tematica de control a continut si puncte la care inspectorii de munca au putut face verificari, functie de specificul unitatilor incredintate pentru inspectie si obiectivele scadente. In functie de scopul si obiectivele urmarite la un moment dat, spre exemplu inspectii organizate urmare unor petitii, s-au intocmit, dupa caz, tematici speciale la realizarea unor controale. In cazul actiunilor tip campanie s-au utilizat tematicile transmise de Inspectia Muncii.

In aceasta perioada inspectiile s-au desfasurat conform « Manualului cu metode de inspectie », organizarea si desfasurarea controalelor s-a facut in conformitate cu cerintele specificate in manual. De asemeni s-a urmarit respectarea obligatiilor legale si a procedurilor specificate in “Ghidul controlului”. 

Din cele 2.521 de vizite realizate cea mai mare parte au fost controale preventive realizate utilizind “Metoda de inspectie prin control tematic”.

A doua metoda utilizata a fost “Metoda de control prin campanie”. Inspectiile au fost efectuate in cadrul campaniilor nationale de control care au vizat activitatile: cunoasterea si implementarea directivelor UE, invatamintul, agricultura, recuperarea deseurilor si controlul implementării prevederilor actelor normative care reglementează introducerea pe piaţă a produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.

Toate inspectiile s-au desfasurat cu parcurgerea intocmai a pasilor precizati in metode privind planificarea, pregatirea si derularea activitatilor preliminare, efectuarea inspectiei, precum si incheierea inspectiei.

            Conducerea inspectoratului si inspectorii de munca au acordat o atentie deosebita incheierii « Rapoartelor de control », prin care fiecare inspector de munca a verificat si si-a asumat raspunderea pentru realizarea tuturor masurilor dispuse in timpul inspectiei. Aceste rapoarte s-au intocmit pe baza raspunsurilor primite de la angajatori, iar acolo unde au existat dubii asupra instiintarii trimise inspectoratului, inspectorii de munca au realizat o noua inspectie incheind noi procese verbale de control. Toate rapoartele si procesele verbale de control au fost datate, semnate si inregistrate la registratura inspectoratului. Evidenta realizarii masurilor s-a tinut informatic utilizind o aplicatie conceputa la I.T.M. Neamt.   

            In perioada de raportare inspectorii de munca, in cazul actiunilor de control preventiv, precum si in cazul cercetarii accidentelor de munca au dispus un numar de 5.250 masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Angajatorii au informat inspectoratul asupra realizarii unui numar de 4.535 masuri de prevenire. Inspectorii de munca au verificat in teren modul de realizare a masurilor sau realitatea raportarii si realizarii lor in cazul unui numar de 2.799 masuri preventive.

             

            Prezentam in continuare, pe scurt, modul in care s-au realizat actiunile din « Programul propriu de actiuni pe anul 2006 al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt » in anul 2006.

 

„CAMPANIE NATIONALA in domeniul transporturilor rutiere interne de marfa si calatori, privind aplicarea si respectarea de catre angajatori a normelor de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 17 din 24 ianuarie 2002 si competentele actuale de control ale Inspectiei Muncii”

 

Campania s-a desfasurat in perioada 07-09.06.2006, precum si in luna noiembrie 2006.

Obiectivele urmarite in acesta actiune au fost:

-implementarea in Romania in domeniul securitatii si sanatatii in munca a acquis-ului comunitar, prin urmarirea aplicarii, la sediul angajatorilor, a prevederilor Regulamentului Consiliului Europei nr. 1360/2002, privind utilizarea in procesul muncii a aparatelor de inregistrare montate la bordul autovehiculelor, in vederea verificarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna a conducatorilor de vehicule care efectueaza transporturi rutiere nationale.

-urmarirea respectarii, de catre operatorii de transport rutier, a prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca a angajatilor si cresterea gradului lor de constientizare in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii acestora. 

Au fost verificati un numar de 26 de angajatori sau puncte de lucru ale acestora la care :

Ř        prestau activitati un numar de 677 de salariati ;

Ř        au fost constatate un numar de 13 de deficiente privind aplicarea Ordonanţei  nr. 17 din 24 ianuarie 2002 si alte 93 de neconformitati privind legislatia in domeiul securitatii si sanatatii in munca;

Ř        pentru incalcarea legislatiei amintite 18 angajatori au fost sanctionati, astfel:

-8 angajatori cu avertisment;

-10 angajatori cu amenzi contraventionale in valoare de 26.500 lei.

Dintre deficientele frecvent intalnite privind aplicarea OG 17/2002, amintim:

¨ efectuarea incorecta si incompleta, functie de riscurile la care sunt expusi conducatorii auto, a instructajului de protectie a muncii;

¨ completarea incorecta, de catre sofer, a diagramelor tahograf;

¨ neasigurarea, de catre angajator a unui control intern al diagramelor tahograf utilizate de soferi.

            In luna noiembrie au fost reverificati un numar de 5 unitati la care lucrau 76 de lucratori. Nu s-au depistat masuri dispuse si nerealizate.

 

Campanie naţională de control a modului de implementare a prevederilor legale de securitate si sanatate in munca, de catre unitatile din domeniul agriculturii si servicii anexe, pentru asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur”.

 

            Actiunile de inspectie s-au desfasurat in trim. 2, 3 si 4 - 2006, avand ca obiective:

-cresterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi  angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă.

-stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajaţi, a cerinţelor de sănătate si securitatea în muncă în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Rezultate inregistrate: 33 angajatori controlati, la care lucrau 833 de salariati; 91 neconformitati pentru care s-au dispus 91 masuri; 6 angajatori sanctionati din care 5 cu amenzi in valoare totala de 21000 lei si 1 cu avertisment.

 

« Campanie naţională de control privind gradul de implementare, de către angajatori, a legislaţiei naţionale armonizată cu Directivele Europene nr. 89/654/CEE, 89/655/CEEE şi 89/656/CEE pentru unităţile mici şi mijlocii”

 

In judetul Neamt, campania s-a derulat conform metodologiei si instructiunilor aprobate de conducerea Inspectiei Muncii transmise prin adresa nr. 111 / 08.02.2006.

S-au verificat un numar de 223 de unitati asupra modului in care respecta legislatia romaneasca care transpune cele 3 directive ale UE (Directiva 89/654/CEE privind prescripţiile minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă ; Directiva 89/655/CEE privind prescripţiile minime pentru echipamentele tehnice la locul de muncă si Directiva 89/656 privind echipamente individuale de protectie.)

In aceasta perioada actiunea a constat in verificarea gradului de aplicare si respectare de catre angajatori a legislatiei nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca armonizate cu aquis-ul comunitar in unitatile mici si mijlocii din sectorul de stat si privat. Controlul a vizat gradul de cunoastere si implementare a prevederilor directivelor de catre angajatori si angajati. In acelasi scop in aceasta perioada s-au organizat 5 intalniri cu angajatorii pentru furnizarea de informatii specifice celor 3 directive.

Aspecte deosebite si probleme cu care se confruntă angajatorii în aplicarea noilor reglementări legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum si rezultatele controalelor efectuate au fost transmise Inspectiei Muncii cu ajutorul machetelor de raportare prin adresa 6616/19.04.2006.

La cele 253 unitati controlate s-au identificat un numar de 1006 neconformitati, pentru remedierea carora s-au stabilit tot atitea masuri de remediere. Pentru incalcarea legislatiei s-au aplicat 56 sanctiuni (27 amenzi contraventionale si 29 avertismente) in valoare de 75.000 lei RON.

 

Campanie naţională pentru controlul implementării prevederilor actelor normative care reglementează introducerea pe piaţă a produselor industriale, în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii”

 

In perioada de raportare in judetul Neamt nu au fost identificati producatori, importatori si distribuitori de echipamente ATEX, prin urmare, conform metodologiei, s-au efectuat verificari pentru celelalte directive, conform precizarilor din metodologia campaniei primita de la Inspectia Muncii. Au fost vizitate un numar de 27 societati comerciale de tipul : importatori, distribuitori sau utilizatori, in vederea verificarii conformitatii produselor.

Dintre neconformitatile constatate amintim:

-comercializarea unor masini industriale utilizate in prelucrarea lemnului (masina de slefuit canturi, ferastrau panglica, masina de frezat cu ax inclinat, masina de frezat cu lant, dispozitiv pentru despicat lemn-fabricat in China) neinsotite de “declartia de conformitate” emisa de producator sau reprezentantul autorizat al producatorului in Romania. In cazul masinii de frezat cu lant aceasta nu avea instructiunile de utilizare traduse in limba romana.

-comercializarea de masini industriale utilizate in constructii ( malaxoare de beton)  si de masini utilizate pentru gradinarit care nu aveau marcat nivelul de putere acustica garantat si nu erau insotite de “declaratia de conformitate” emisa de producator sau reprezentantul autorizat al producatorului in Romania.

-comercializarea E.I.P. (manusi lacatus, manusi sudor masca, pulberi in suspensie) neinsotit de “declaratia de conformitate cat si fara a avea inscris marcajul de conformitate  “CE”.

-comercializeaza  de masini manuale electrice gen ferastraie pendulare, masini de gaurit si masini de slefuit si polizoare unghiulare  care nu poarta marcajul de conformitate  “CE” si nu sunt insotite de “declaratia de conformitate” emisa de producator sau reprezentantul autorizat al producatorului in Romania.

-unele produse din import purtau marcajul de conformitate « CE », dar comerciantii nu au prezentat, la cererea inspectorilor de munca, « declaratia de conformitate » emisa de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia in Romania.

In aceste cazuri, dar si in altele, au fost dispuse masuri, cu stabilirea unor termene pentru punerea in conformitate. In acelasi timp, in cazul in care fabricantii sau importatorii nu erau din judetul Neamt, au fost transmise notificari inspectoratelor teritoriale de munca din judetele unde acestia isi aveau sediul social pentru supraveghere si pentru impunerea respectarii legislatiei privind conformitatea produselor.

 

“Campanie naţională de control a modului în care agenţii economici cu obiect de activitate de recuperare a deşeurilor şi materialelor respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”

 

                        Actiunea s-a desfasurat in trim. 2 2006 si a avut ca obiect cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si angajatilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si diminuarea consecintelor sociale si economice ce deriva din nerespectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate.

Rezultate inregistrate: 4 angajatori controlati, la care lucrau 74 de salariati; 17  neconformitati constatate pentru care s-au dispus 17 masuri; 1 angajator sanctionat cu „avertisment contraventional”.

 

„Campanie in unităţile din învăţământ privind respectarea reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale”

 

Campania s-a desfasurat in perioada 15-17.05.2006, vizitele de inspecţie desfăşurandu-se numai în  unităţile de învăţământ superior.

Obiectivele Campaniei au fost:

Ř        informarea personalului care lucrează în unităţile de învăţământ asupra obligaţiilor şi drepturilor care le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu prevederile legale;

Ř        conştientizarea angajaţilor asupra riscurilor la care se expun în timpul desfăşurării activităţii prin nerespectarea regulilor de protecţia muncii;

Ř        informarea şi conştientizarea studenţilor cu privire la importanţa însuşirii unei culturi a prevenirii încă de pe băncile şcolii şi la necesitatea îmbunătăţirii permanente a acesteia pe tot parcursul vieţii profesionale;

Ř        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

 Grupurile ţintă au fost cadrele didactice, personalul nedidactic şi studenţii în perioada efectuării practicii profesionale.

            Au fost vizitate 7 institutii sau puncte de lucru ale unor insitutii de invatamant superior. Rezultatele campaniei sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Activităţi

Număr

Control

   1.                

Număr de inspectori de muncă care au participat la campanie (control plus organizare)

3

   2.                

Număr de măsuri dispuse în campanie

34

   3.                

Număr de avertismente aplicate

0

   4.                

Număr de sancţiuni aplicate

0

   5.                

Valoarea sancţiunilor aplicate

0

   6.                

Număr de sistări de activitate

0

 

Mass-media

   7.                

Conferinţă/comunicat de presă

1

   8.                

Menţiuni în presa scrisă

0

   9.                

Intervenţii la posturile locale de radio

0

 10.              

Apariţii la posturile locale TV

1

 

Controlul modului în care se respectă securitatea şi sănătatea în muncă la îmbutelierea, depozitarea, transportul şi distribuţia recipientelor butelie cu gaze tehnice sub presiune”

Actiunea s-a desfasurat in trim. 2 si trim. 3- 2006 si a urmarit verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale pentru prevenirea evenimentelor, la utilizarea (depozitarea, transportul, distributia) recipientelor butelie cu gaze tehnice.

 Controalele s-au efectuat pe baza de check-list-uri, la unitati care utilizeaza si depoziteaza recipiente butelie cu gaze tehnice.

Situatia privind unitatile controlate si sanctiunile contraventionale aplicate de inspectorii de munca se prezinta astfel:

Rezultate inregistrate: 20 angajatori controlati; 33  neconformitati constatate pentru care s-au dispus 33 masuri de intrare in legalitate; 11 angajatori sanctionati din care 7 cu „avertisment contraventional” si 4 cu amenzi in valoare totala de 17.500 lei.

Citeva exemple de neconformitati constatate la unitatile vizitate:

·          nerespectarea prevederilor precizate in norme privind depozitarea recipientelor-butelii. (Exemplu : recipiente depozitate fara capace la racordul robinetului si capace de protectie insurubate, depozitarea recipientelor butelie pline impreuna cu cele goale).

·          semnalizarea de securitate incompleta la locurile de depozitare a recipientelor butelii.

·          in unele unitati nu existau depozite speciale pentru recipiente butelie, acestea fiind depozitate in spatii accesibile.

·          neasigurarea dotarii, a repararii si verificarilor metrologice a a.m.c. ce doteaza buteliile de oxigen la operatiile de sudura.

·          salariatii care lucrau cu recipiente butelie nu erau numiti prin decizie scrisa de catre conducerea societatilor.

·          depozitul cu butelii azot nu este protejat impotriva intemperiilor, iar recipientele butelie cu azot, depozitate in pozitie verticala, nu sunt asigurate impotriva rasturnarii.

·          lipsa carucioarelor pentru transportul recipientelor pe distante scurte.

·          folosirea recipentului cu oxigen la locul de depozitare.

La 7 unitati controlate s-a verificat stadiul realizarii masurilor dispuse la controalele anterioare constatindu-se ca toate cel 14 neconformitati au fost remediate de angajatori.

 

„Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă de către agenţii economici (terţi) ce efectuează lucrări pe teritoriul societăţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice”

 

            Acţiunea s-a desfăşurat in perioada 03.04.2006-29.09.2006 ,atât la beneficiari cât şi la prestatorii de lucrari.

Actiunea a vizat urmatoarele categorii de lucrari : vopsitorie in instalatiile electrice ; tundere si defrisare pomi pe culuoarele liniilor electrice ; cosit iarba in statiile electrice ; lucrari la stilpii liniilor electrice si alte categorii de lucrari.

            In prima etapa au fost notificati toti posibilii beneficiari ai acestor categorii de lucrari in vederea identificarii tertilor care fac aceste lucrari.

In etapa a doua au fost efectuate inspectii la beneficiari.

In perioada de raportare au fost controlati 8 angajatori la care s-au constatat 38  neconformitati pentru care s-au dispus tot atatea masuri de punere în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi termene de remediere. Un angajator a fost sanctionat cu „avertisment”.

            Citeva exemple de neconformitati constatate la unitatile vizitate:

-convenţiile de lucrări, anexe la contractele de prestări servicii, nu sunt încheiate la  nivelul conducerii unităţii de exploatare, ci la nivelul subunităţii de exploatare (Centru) ;

-din cuprinsul conventiilor nu rezulta foarte clar:

-cine execută delimitarea suprafeţelor pe care se execută lucrările şi faptul că în acest spaţiu răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţie a muncii revine prestatorului;

-modul de înregistrare a accidentului în cazul în care personalul prestatorului este victima a unui accident de muncă sau îmbolnăvire profesionala;

-modul de înregistrare a accidentelor de munca în situaţii ca: accidentul suferit de personalul beneficiarului în spaţiul delimitat predat pentru execuţia unor lucrări prestatorului, din vina beneficiarului sau prestatorului; accidentul suferit de personalul prestatorului în afara spaţiului delimitat, din vina beneficiarului sau prestatorului;

-care sunt lucrările care necesită nominalizarea unui supraveghetor;

-cine face instructajul personalului delegat asupra condiţiilor specifice de protecţie a muncii;

-obligaţiile benefiarului privind instruirea.

Angajatorii au comunicat ca au realizat 33 de măsuri dispuse in urma controalelor.

 

 „Verificarea modului în care se efectuează instructajul de protecţie a muncii, cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă cuprinse în tematicile de instructaj de către angajaţii din domeniul construcţiilor”

 

            Actiunile de inspectie s-au desfasurat in cursul trim. 2 si trim. 3-2006, vizand in special modul in care angajatorii respecta prevederile legale privind instruirea salariatilor.

Rezultate inregistrate: 46 angajatori controlati, la care s-au aplicat 14 sanctiuni contraventionale in valoare de 11.000 lei.

Exemple de neconformitati constatate:

-neasigurarea informarii fiecarei persoane anterior angajarii asupra riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent;  

-neintocmirea materialelor scrise (tematici de instructaj) in care sa fie cuprinse informatii privind riscurile de accidentare, prevederile normelor specifice de securitate a muncii, masuri de prim ajutor;

-neelaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii care sa detalieze si sa particularizeze normele specifice de securitate a muncii in raport cu activitatea desfasurata;  

-neintocmirea fiselor de post in care sa fie stabilite atributiile si raspunderile angajatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii;

-lipsa verificarii modului in care persoanele instruite au inteles corect instructiunile transmise cu ocazia instructajelor la angajare, a instructajelor la locurile de munca si a instructajelor periodice.   

 

“ Verificarea respectării prevederilor legale privind eliminarea riscurilor de producere a exploziilor şi incendiilor în unităţile de tip Comcereal, F.N.C., fabrici de pâine, ulei şi băuturi alcoolice”.

 

Actiunea s-a desfasurat in trim.3 si trim.4 - 2006 si a urmarit verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale privind eliminarea riscurilor de producere a exploziilor şi incendiilor în unităţile de tip Comcereal, F.N.C., fabrici de pâine, ulei şi băuturi alcoolice”.

            Situatia privind unitatile controlate si sanctiunile contraventionale aplicate de inspectorii de munca se prezinta astfel:

Rezultate inregistrate: 15 angajatori controlati; 40 de neconformitati constatate pentru care s-au dispus 40 masuri de intrare in legalitate; 2 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 4.000 lei.

Citeva exemple de neconformitati constatate la unitatile vizitate:

- conducereile unor societatii au stabilit pentru anul in curs programul de masuri de protectia muncii dar nu au stabilit termene de finalizare a masurilor si fondurile necesare realizarii programului;

- unele societatii nu au finalizat procedurile legale privind autorizarea electricienilor si reautorizarea fochistilor ce deservesc centrala termica;

- nu este semnalizat corespunzator cu privire la riscul de „explozie” depozitul de recipienti-butelie cu oxigen;

- unele unitati nu au efectuat masuratori privind expunerea la agenti chimici periculosi (alcool, praf vegetal si CO2 ) in sectiile de productie;

- unele aparate de masura si control nu erau verificate metrologic;;

- sistemul de iluminat al unor cuptoare de paine nu este alimentat la tensiuni nepericuloase (24V);

- unele unitati nu au dotat locurile de munca cu trusa de prim ajutor;

- conducerile unor unitatii nu a numit prin decizie o persoana cu atributii si in domeniul protectiei muncii;

- instructajul periodic la unele societati nu se face in baza unei tematici pastrata la persoana care efectueaza instructajul;

- in unele societatii nu era intocmit lista interna de dotare cu echipament individual de protectie adecvat sarcinilor de munca in conditii de securitate.

 

Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în exploatarea şi prelucrarea lemnului”

 

            In anul 2006 in judetul Neamt, actiunea s-a derulat conform metodologiei si a instructiunilor primite de la Inspectia Muncii prin adresa nr. 105/24.01.2006.

            Scopul urmarit este realizarea unei imagini reale asupra necesitatilor din domeniul de exploatare si prelucrare a lemnului si conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care trebuie respectate in vederea asigurării unui mediu de munca sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii şi a măsurilor ce se impun pentru punerea in conformitate.

            Derularea actiunii a urmarit realizarea tuturor etapelor organizatorice. Pe baza informatiilor detinute de inspectorat privitoare la intreprinderile care functioneaza in judet, s-a intocmit o lista cuprinzind un grup tinta format din 20 de unitati (altele decit cele selectionate in anul 2005) care au participat la proiect, fiind implicati directori, specialisti in protectia muncii, medici, reprezentanti ai salariatilor si salariati. 

            Activitatile care s-au derulat s-au referit la :

            -instruirea partenerilor sociali la nivel judetean ;

            -masa rotunda cu tema ,,stresul la locul de munca’’ ;

-utilizarea unor proceduri privind sistemul de transmitere a sarcinilor de munca;

-implicarea inspectorilor de muncă în întrunirile trimestriale ale CSSM-urilor ;

            -evaluarea mediului de munca pe baza unor chestionare ;

            -difuzarea unor materiale informative.

            Inspectia Muncii a fost informata trimestrial, respectiv, la sfirsitul anului, detaliat, asupra modului de realizare a actiunii.

 

Controlul stadiului de realizare a măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii economici care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, în conformitate cu H.G. nr. 261/2001”

 

La inceputul anului situatia unitatilor care aveau incadrate locuri de munca in conditii deosebite se prezenta astfel : numar unitati cu conditii deosebite: 11 ; numar locuri de munca pentru care inspectoratul a acordat avize : 70 ; numar salariati incadrati in conditii deosebite: 1264. Situatia unitatilor care au incadrate locuri de munca in conditii deosebite la sfirsitul perioadei de raportare este urmatoarea : numar de unitati care au locuri de munca in conditii deosebite : 7 ; numar locuri de munca pentru care inspectoratul a acordat avize : 55 ; numar salariati incadrati in conditii deosebite: 850.

Actiuni desfasurate de inspectorat in acest an: s-a tinut evidenta scadentei masurilor tehnico - organizatorice propuse de angajatori; s-au primit raportari de la angajatori cu privire la stadiul de realizare a masurilor tehnico – organizatorice propuse pentru normalizarea conditiilor de munca ; s-au transmis lunar Inspectiei Muncii, Situatia incadrarilor in conditii deosebite, conform HG nr.261/2001,  conform dispozitiei 112/DNB/23.01.2004. La angajatorii vizitati s-a verificat modul in care acestia au realizat masurile propuse pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Asupra rezultatelor s-a informat Inspectia Muncii prin rapoarte trimestriale.

 

„Organizarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă”

 

In acest an I.T.M. Neamt, sprijinit de Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” Iasi a organizat un seminar regional la care au participat reprezentanti din 9 inspectorate teritoriale de munca si 3 inspectorate scolare judetene. Dintre participantii la seminar mentionam: Prefectura Jud. Neamt – d.l Prefect Toader Mocanu, Consiliul Judetean Neamt – d.l Presedinte Vlad Marcoci, Inspectoratul Scolar Judetean – d.na Inspector General Dorina Luminita Drexler, sefii institutiilor deconcentrate; reprezentanti ai conducerii Inspectiei Muncii Bucuresti: dl. dr.ing.Remus Furtuna – sef serviciu si dl.dr.ing.Horia Firon – inspector de munca; reprezentanti ai comunitatii educationale locale; reprezentanti ai sindicatelor; reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale de munca din judetele Neamt, Maramures, Bistrita Nasaud, Cluj, Harghita, Botosani, Suceava, Vaslui, Bacau si Neamt si inspectoratele scolare judetene din Neamt, Bacau, Suceava si Botosani; Camera de Comert si Industrie Neamt – d.l Presedinte Apopei Mihai; reprezentanti ai unor intreprinderi din judetul Neamt; persoane autorizate pentru prestari de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca; medici de medicina muncii, precum si alti invitati. Din partea Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi au participat prof.dr.ing. Constantin Baciu, prof.dr.ing. Ioan Alexandru si conf.univ.dr.ing.Petrica Vizureanu.

            Cu prilejul saptaminii europene a fost organizat un concurs de design (pe tricouri imprimate) cu tema securitatii si sanatatii in munca pentru elevi si tineri. La concurs au participat elevi de la 3 licee din Piatra Neamt (Colegiul National „Petru Rares”, Colegiul National „Calistrat Hogas” si Liceul de Arta „Victor Brauner”). Au fost realizate un numar de 25 de tricouri. Toti tinerii participanti au fost premiati cu diplome de participare si bani. Primii 3 clasati au primit si cupe.

Cu prilejul saptaminii europene a fost organizata o expozitie de tricouri imprimate cu subiecte privind securitatea si sanatatea in munca. Expozitia a fost realizata in holul hotelului „CENTRAL” din Piatra Neamt.

 In perioada in care s-au desfasurat actiunile din cadrul „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca”, a aparut in presa scrisa mai multe articole, dintre care mentionam: ziarul Ceahlaul, 11.10.2006 – un articol intitulat „Campania europeana ”Start sigur” pentru tineri; ziarul Monitorul de Neamt, 12.10.2006 – un articol intitulat „Start sigur!” – o campanie dedicata securitatii muncitorilor tineri;  ziarul Realitatea, 11.10.2006, un articol intitulat Campania „Start sigur” initiata de gentia Europeana din Bilbao – in Neamt si Ziarul de Roman, 11.10.2006, un articol intitulat Campanie europeana pentru sanatate in munca, in Neamt.

In zilele de 26.10.2005 si 27.10.2006, inspectorii de munca care s-au deplasat in teren, au asigurat, in cadrul unor sedinte de consultanta ad-hoc, diseminarea informatiilor specifice „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca”, pe tema tinerilor lucratori.

Cu ocazia „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca” I.T.M. Neamt cu sprijinul Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi, a asigurat realizarea si difuzarea unor materiale, altele decit cele puse la dispozitie de Punctul Focal astfel: un volum continind 37 de lucrari stiintifice prezentate la simpozionul regional organizat la Piatra Neamt; un CD cu lucrarile stiintifice prezentate la simpozionul regional; banere; mape; invitatii simpozion; foi de prezentare a inspectoratului; programul simpozionului; afise; pixuri imprimate cu sloganul campaniei; cupe de participare avind imprimat logo-ul si sloganul campaniei; diplome de participare; cupe pentru premierea participantilor la concursul de design (pe tricouri imprimate) si ecusoane. 

I.T.M. Neamt a realizat un film (DVD) care contine imagini cu elevi si tinerii lucratori din 4 intreprinderi si 2 licee nemtene in timpul activitatii profesionale, care au fost consiliati de inspectorii de munca cu prilejul Saptaminii Europene. Filmul a fost realizat sub sloganul “Start sigur”.  

 In saptamina 23-27.10.2006, au fost difuzate materialele primite de la Centrul focal din Romania si Inspectia Muncii, precum si alte materiale multiplicate la inspectorat.

La sediul inspectoratului, la punctele de lucru, la sediile unor unitati si in punctele unde s-au desfasurat actiuni de diseminare a informatiilor specifice privind tinerii lucratori, fiind afisate materiale de propaganda.

  

3.Alte actiuni realizate in perioada de raportare

 

Monitorizarea aplicarii de catre angajatori a masurilor prevazute de OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

 

A.Prima actiune s-a desfasurat conform adresei Inspectiei Muncii nr. 102/DNB/23.01.2006, in perioada 23-27.01.2006 cand in judetul Neamt s-au inregistrat temperaturi sub -200 C sau, corelat cu conditii de vant intens au putut fi echivalate cu acest nivel, prin scaderea indicelui de racire sub valoarea de 32.

In aceasta perioada au fost verificate un numar de 31 de unitati, din domeniile: constructii, comert, constructii de masini, reparatii auto, prelucrarea lemnului s.a. S-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale pentru neasigurarea echipamentului individual de protectie adecvat impotriva frigului.

B.A doua actiune s-a desfasurat in zilele de 29 si 30 iunie 2006 urmare atentionarii meteorologice, pentru temperaturi extreme pozitive, transmisa de M.A.I. Institutiei Prefectului judetului Neamt, remisa ulterior inspectoratului nostru, precum si dispozitiei Inspectiei Muncii nr. 175/DNB/26.06.2006. Au fost verificate un numar de 11 intreprinderi, la care lucrau 626 salariati, asupra modului in care asigura masuri de protectie pentru salariati conform prevederilor OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

                        Au fost depistate 5 incalcari ale legislatiei pentru care au fost dispuse tot atitea masuri de intrare in legalitate.

C.A treia actiune s-a desfasurat in zilele de 21-31 iulie 2006 urmare atentionarii meteorologice, pentru temperaturi extreme pozitive, transmisa de M.A.I. Institutiei Prefectului judetului Neamt, remisa ulterior inspectoratului nostru, precum si dispozitiei Inspectiei Muncii nr. 188/20.07.2006. Au fost verificate un numar de 27 unitati, la care lucrau 318 salariati, asupra modului in care asigura masuri de protectie pentru salariati conform prevederilor OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

                        Au fost stabilite 14 neconformitati pentru care s-au stabilit tot atatea masuri de punere in conformitate cu legislatia in vigoare, s-au aplicat 2 doua sanctiuni contraventionale in valoare totala de 5000 lei RON.

                        Dintre neconformitatile constatate amintim:

                        -neacordarea de apa minerala in cantitati suficiente 2-4 litri/persoana/schimb;

                        -neluarea masurilor de alternare a perioadelor de lucru cu cele de repaus;

                        -neefectuarea controlului medical periodic tuturor salariatilor;

                        -neinstruirea lucratorilor asupra modului de interventie in caz de eveniment.

 

Monitorizarea respectarii dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, ca urmare a dispozitiilor art.11 alin.2 din Regulamentul din 24 noiembrie 2004 la Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 

            In conformitate cu adresa Inspectiei Muncii nr.2189/18.10.2005, s-a transmis lunar situatia sesizarilor referitor la incalcarea dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. In anul 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt nu au fost inregistrate sesizari pentru incalcarea dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

 

Verificarea respectarii prevederilor: OUG nr. 96/2003 republicata, a H.G.R. 537/2004, a N.G.P.M. editia 2002 cu privire la

protectia maternitatii la locurile de munca

 

            In anul 2006, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a primit din partea angajatorilor un numar de 45 instiintari, cu privire la starea de maternitate a salariatelor, conform prevederilor art. 7 alin.(1) din OUG nr. 96/2003.

In urma instiintarilor primite, s-au efectuat in unitati un numar de 8 controale pentru verificarea conditiilor de munca a salariatelor respective si pentru verificarea modului in care se respecta prevederile OUG nr.96/2003, republicata, ale Normelor metodologice de aplicare si ale N.G.P.M. editia 2002.

In urma controalelor efectuate, s-au constatat un numar de 14 neconformitati si  s-au dispus un numar de 14 masuri. Dintre neconformitatile constatate amintim ca angajatorii:

·       nu au specificat in regulamentele interne din unitati masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor aflate in situatiile prevazute la art. 2 lit.c)-e), O.U.G.96/2003 republicata;

·       nu au intocmit raportul de evaluare cu participarea medicului care are competenta in medicina de intreprindere, nu specifica riscurile pe care le presupune activitatea salariatelor aflate in situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e), O.U.G.96/2003 republicata, sau nu descrie activitatea de la locul de munca al acestora;

·       nu au instiintat salariatele gravide despre aceste riscuri si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte (atat angajatorul cat si salariata) prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca.

            La un numar de 27 unitati, avand in vedere ca salariatele gravide respective lucrau in aceleasi conditii de munca ca cele verificate cu ocazia controalelor anterioare efectuate in acele unitati si ca in urma rapoartelor de evaluare si a informarilor s-au stabilit masuri suplimentare de protectie a maternitatii, s-a considerat ca sunt respectate prevederile legale din punct de vedere al SSM privind protectia maternitatii la locul de munca.

 

Actiune tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale si a masurilor minime de securitate si sanatate in munca in comuna Pipirig, jud. Neamt

           

            Din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt s-au efectuat in perioada 12-19.01.2006, vizite de control in cadrul unei actiuni tip campanie privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale si a masurilor minime de securitate si sanatate in munca la unitatile situate in raza comunei Pipirig.

            Au fost vizitate un numar de 25 unitati din care:

ü        19 societati comerciale;

ü        4 asociatii familiale;

ü        2 persoane fizice autorizate.

Cu aceasta ocazie s-au constatat un numar de 82 de neconformitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Actiune de identificarea cazurilor de munca fara forme legale si a masurilor minime de securitate si sanatate in munca in com. Ceahlau, jud. Neamt

 

In perioada 26-27.01.2006. s-a decis efectuarea unui actiuni tip campanie in comuna Ceahlau, judetul Neamt, pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale si a masurilor minime de securitate si sanatate in munca, cu prioritate in unitatile cu obiectul principal de activitate ,,taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului’’ ( cod CAEN 2010 ).

            In evidenta I.T.M. Neamţ, la data controlului, erau înregistraţi un număr de 32  de angajatori avand ca obiect de activitate:  taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului.

          Au fost vizitate un număr de 17 unitati din care:16 societati comerciale; 1 asociaţie familiala.  

            Au fost constatate un numar de 57 de neconformitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru care s-a dispus acelasi numar de masuri de intrare in legalitate

Pentru incalcari ale legislaţiei privind securitatea si sănătatea in munca au fost sanctionate un numar de 7 unitati.

 

Actiune tip campanie ce a vizat agentii economici cu obiect de activitate alimentatia publica (munca de noapte) in mun. Piatra Neamt

 

In perioada 13 martie – 14 martie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  comert din Piata Centrala a mun. Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 20 inspectori de munca (din care 10 inspectori de la compartimentul securitate si sanatate in munca), organizati in 10 echipe  de control.

In urma actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 126 agenti economici. Pentru incalcarea normelor de securitate si sanatate in munca au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 9.500 RON.

 

Campanie de verificare în unităţile din învăţământ a respectării reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale

 

In conformitate cu adresa Inspectiei Muncii nr. 110/30.01.2006, in perioada 15-28.02.2006, inspectoratul nostru a efectuat inspectii in unitatile de invatamint pentru verificarea modului de realizare a masurilor dispuse in etapa din decembrie 2005. 

Rezultatele acestor verificari au fost transmise Inspectiei Muncii prin adresa 3483/01.03.2006.

Numarul unitatilor verificate in aceasta etapa a fost de : 31.

Din verificari a rezultat in special nerealizarea integrala a doua masuri: formarea personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii si evaluarea riscurilor. Aceste nerealizari se datoreaza in principal lipsei finantarii masurilor de protectie a muncii, motiv pentru care inspectoratul a notificat toate consiliile locale din judet, pentru alocarea de fonduri conform legii. Tot in aceasta perioada s-a desfasurat un curs de perfectionare la care a participat si 7 persoane cu atributii de securitatea muncii in unitatile de invatamint din judet.

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 4 – 5 mai 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.      Au fost inspectate santierele de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

Au fost verificati un numar de 46 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 684 de salariati. Au fost constatate un numar de 121 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 122 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 20 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 32.500 lei, din care 9 angajatori cu avertisment.

Exemple de neconformitati constatate:

Ř        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ř        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate;

Ř        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ř        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ř        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ř        Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ř        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ř        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ř        Nedotarea locurilor de munca cu truse sanitare.

 

„Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile de creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512)”

 

            În conformitate cu Planul de măsuri al Comandamentului Antiepizootic Central, incepand cu data de 30.05.2006, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a derulat actiuni de control in toate societăţile comerciale care au ca obiect de activitate creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), şi respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512). Aceste controale au avut ca obiective: identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile mai sus menţionate.

      Au fost verificati un numar de 3 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 109 salariati din care 53 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 6 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 si 9 deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca. A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, in valoare totala de 4.500 lei.

Exemple de neconformitati constatate in domeniul SSM :

Ř        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ř        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate;

Ř        Priza de putere a unui tractor folosit la vidanjari nu era protejata cu aparatoare de protectie tip manson completa;

Ř        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ř        Pentru activitatea din bena de furaje, unde exista riscul caderii de la inaltime, un angajator nu a stabilit masuri impotriva caderii in gol.

 

„CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR”

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 29-30 iunie 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.      Au fost inspectate santierele de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

            Au fost verificati un numar de 26 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1.473 de salariati. Au fost constatate un numar de 74 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 77 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 8 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 8.500 lei.

Exemple de deficiente constatate in domeniul SSM:

Ř        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ř        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate;

Ř        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ř        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ř        Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ř        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ř        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ř        Nedotarea cu truse sanitare.

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 27 – 28 iulie 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.      Au fost inspectate santierele de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

Au fost verificati un numar de 30 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1541 salariati. Au fost constatate un numar de 98 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr. 90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 98 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 8 agenti economici au fost sanctionati contraventional  (2 amenzi in valoare totala de 7.000 lei RON si 6 avertismente).

Exemple de neconformitati constatate:

-          Unele unitati nu aveau intocmite listele interne de acordare a EIP;.

-          Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

-          Nedotarea locurilor de munca cu truse sanitare;

-          Unii salariati nu poarta E.I.P. din dotare (casti de protectie);

-          In unele fise de instructaj nu exista avizul medical "Apt pentru lucru la inaltime";

-          Nu era organizat Comitetul de securitate si sanatate in munca;

-          Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

-          Nerespectarea masurilor de electrosecuritate.

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONFECŢII – TEXTILE

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 2 – 3 august 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificati un numar de 28 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2911 salariati. Au fost constatate un numar de 105 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr. 90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 105 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati contraventional  (4 amenzi in valoare totala de 14.500 lei RON si 5 avertismente).

Exemple de neconformitati constatate:

-Unii electricieni erau neautorizati;

-Lipsuri in formarea si instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii (lipsa tematicii de instruire, instructajul de protectia muncii nu se efectueaza conform NPGM si nu se completeaza cu demonstratii practice, unele fise de protectia muncii nu sunt completate corect);

-Nu erau desemnati si instruiti salariatii care trebuie sa acorde primul ajutor;

-Neefectuarea controlului medical periodic;

-Nu erau asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

-Unele unitati nu erau dotate cu truse sanitare de prim ajutor;

-Lipsa listelor interne de dotare cu EIP;

-Nerespectarea masurilor de electrosecuritate.

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 17 – 18 august 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificati un numar de 22 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 783 salariati. Au fost constatate un numar de 72 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr. 90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 72 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati contraventional  (5 amenzi in valoare totala de 14.500 lei RON si 5 avertismente).

Exemple de neconformitati constatate:

-Nu era stabilit continutul instructajului introductiv general si programul de desfasurare ;

-Neasigurarea unui instructaj corespunzator potrivit riscurilor la care sunt expusi lucratorii la locurile de munca ;

-Lipsa examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor, sau a examenului medical la angajare ;

-Neidentificarea factorilor de risc si evaluarea acestora ;

-Instructajul periodic nu se face in baza unei tematici pastrata la persoana ce efectueaza instruirea ;

-Unele echipamente tehnice nu erau conforme cu normele de protectia muncii ;

-Concluziile  controlului medical periodic nu sunt consemnate in fisele individuale de instructaj privind protectia muncii ;

-Nu este intocmita lista interna de acordare a echipamentului individual de protectie.

-Nu erau asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

-Nerespectarea unor masuri de electrosecuritate.

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, în perioada 6 – 7 septembrie 2006 si a vizat, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă si al securităţii şi sănătăţii în muncă.  Au fost inspectate santierele de construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

Au fost verificati un numar de 34 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1429 de salariati. Au fost constatate un numar de 106 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 104 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 12 agenti economici au fost sanctionati contraventional (6 amenzi in valoare totala de 19.000 lei RON si 6 avertismente).

Exemple de neconformitati constatate:

Ř        Neefectuarea controlului medical periodic;

Ř        In unele fise de instructaj nu exista avizul medical "Apt pentru lucru la inaltime"

Ř        Unii salariati nu purtau E.I.P. din dotare

Ř        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate;

Ř        Nu erau evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ř        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ř        Nedotarea locurilor de munca cu truse sanitare.

 

Actiunea nationala ,,DETONATORUL-2006’’ privind verificarea modului de respectae a dispozitiilor legale referitoare la prepararea, detinerea, depozitarea, transferul, comercializarea, transportul, manipularea si folosirea materiilor explozive

 

Actiunea s-a desfăşurat pe parcursul a 4 luni, respectiv in perioada 01.06.2006-30.09.2006 in trei etape:

-Etapa 1 (01-16.06.2006) care a constat in identificarea tuturor agentilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu materii explozive (preparare, detinere, depozitare, transfel, comercializare, transport, manipulare si folosire) si planificarea controalelor;

-Etapa 2-desfasurarea campaniei (19.06.2006-15.09.2006) care a constat in:

-efectuarea controalelor planificate;

-verificarea realizarii masurilor dispuse in procesele verbale de control;

-Etapa 3 (15.09.2006-30.09.2006) perioada intocmirii raportului final la nivel national. 

Au fost verificati un numar de 3 agenti economici la care prestau activitate un numar de 204 salariati. Au fost constatate un numar de 6 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr. 126/1995. S-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale din care 2 avertismente si 2 amenzi in valoare totala de 4000 lei RON.

 

Actiune tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale si a masurilor minime de securitate si sanatate in munca in comuna Agapia, jud. Neamt

 

In data de 22.09.2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  constructii  din comuna Agapia. Actiunea a antrenat un numar de 5 inspectori de munca ssm.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 6 agenti economici.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.500 lei RON .

 

Inspectii prin utilizarea metodei MDS – masuri cu directie speciala

 

            A.Avind in vedere ca la controalele efectuate in februarie, martie si aprilie 2006 s-au constatat aceleasi neconformitati la mai multe unitati de invatamint, in luna mai s-a organizat o inspectie utilizind metoda MDS. Au fost vizate un numar de 68 de scoli cu clase I-VIII de pe tot cuprinsul judetului Neamt. Acestora le-a fost transmisa o scrisoare si o „Lista de control”. Dupa analiza securitatii si sanatatii in munca, pe baza listei de control, unitatile vor raspunde in scris pe adresa inspectoratului asupra masurilor luate. Analiza raspunsurilor va fi efectuata in perioada urmatoare.  

 

B.A doua inspectie cu utilizarea MDS a urmarit eliminarea riscurilor chimice din mediul de munca la un numar de 130 intreprinderi care-si desfasoara activitatea in ramurile chimie, industria cauciucului si textile, desfasurindu-se prin transmiterea unei scrisori si a unei liste de control.

            Actiunea a fost motivata de:

-abrogarea Decretului 466/1979 privind substantele toxice, fapt care a dus la eliminarea obligativitatii autorizarii agentilor economici care detin substante toxice;

-adoptarea Legii 263/2005, lege care obliga angajatorii sa depuna la inspectorat lista substantelor chimice periculoase utilizate;

-riscurile chimice se regasesc la un numar mare de angajatori care nu pot fi cuprinsi la controalele lunare planificate, detinatori care utilizeaza sau care nu utilizeaza substante chimice periculoase;

-obligativitatea angajatorilor de a depune lista substantelor chimice periculoase nu este cunoscuta de angajatori. Dovada acestei stari de fapt este numarul mic de angajatori care au depus aceste liste (38 de unitati la data de 31.05.2006).

 

C.A treia inspectie s-a desfasurat in luna decembrie 2006 si a urmarit eliminarea riscurilor specifice obiectelor pirotehnice la un numar de 36 de intreprinderi.

Actiunea a fost motivata de:

-aprobarea Legii 406/2006 pentru modificarea Legii materiilor explozive nr. 126/1995, lege care contine o serie de prevederi exprese privind obiectele pirotehnice in sensul introducerii unor restrictii; 

-lucrul cu aceste obiecte pirotehnice presupune o serie de riscuri.

-riscurile se regasesc la toate unitatile care desfasoara activitati cu obiecte pirotehnice ;

-faptul ca unitatile autorizate in anii anteriori nu cunosteau restrictiile impuse de noua legislatie.

Urmare actiunii cei mai multi dintre angajatorii vizati au depus autorizatia la inspectorat renuntind sa mai desfasoare activitati cu obiecte pirotehnice. 

 

Actiuni pentru marcarea “Zilei internationale a victimelor accidentelor de munca”

 

Pentru marcarea zilei de 28 aprilie - “Ziua internationala a victimelor accidentelor de munca” in judetul Neamt s-a desfasurat o serie de actiuni conform dispozitiei INSPECTIEI MUNCII nr. 153/26.04.2006, astfel:

-la data de 26.04.2006 a fost organizata o conferinta de presa la care a participat reprezentanti a 3 ziare locale si 2 posturi de televiziune, ocazie cu care s-a prezentat semnificatia zilei de 28 aprilie, diseminindu-se o serie de informatii de interes, pentru asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur, precum si prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

-in aceeasi zi , au fost invitati reprezentantii intreprinderilor din judet, precum si ai : Directiei de Sanatate Publica, Casei Judetene de Pensii Neamt, Inspectoratului de Protectie a Mediului, Garzii de Mediu, Directiei de Munca  Solidaritate Sociala si Familie Neamt, Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Neamt pentru a participa la o intilnire cu tema « Strategia europeana pentru asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur ».

-in ziua de 28.04.2005 in sala de sedinte a CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT, a avut loc intilnirea amintita la care au participat : Institutia Prefectului judetului Neamt, Presedintele Consiliului Judetean Neamt, sefii serviciilor publice deconcentrate, reprezentanti ai partenerilor sociali, in total 76 de persoane.

 

Actiuni de informare a angajatorilor cu privire la legislatia muncii

 

1.In data de 21.02.2006, conducerea I.T.M. Neamt a participat la o masa rotunda organizata de asociatia judeteana a psihologilor, la care au mai participat reprezentanti ai  A.R.R. Neamt, I.J.P. Neamt, D.S.P. Neamt, medici de medicina muncii s.a. Cu acest prilej s-au discutat si probleme privind supravegherea psihologica si examenele psihologice a lucratorilor in vederea asigurarii securitatii muncii.

2.In data de 22.02.2006 conducerea I.T.M. Neamt a participat la o intilnire cu medicii de intreprindere si de medicina muncii din zona Tg. Neamt, intilnire organizata de D.S.P. Neamt, la care au participat cca 20 de persoane. Problemele discutate au privit colaborarea institutiilor statului descentralizate din judet cu medicii de medicina muncii si medicii de intreprindere, in vederea asigurarii respectarii legii privind supravegherea medicala a lucratorilor si a locurilor de munca.

3.In data de 23.02.2006 conducerea I.T.M. Neamt a participat la o intilnire cu conducatorii locurilor de munca apartinind cooperatiei de consum din judet (FEDERALCOOP). Cu acest prilej s-au furnizat informatii de specialitate privind implementarea legislatiei romanesti care preia directivele UE, in special directiva 89-654 CEE privind locurile de munca, precum si noile prevederi ale legislatiei privind relatiile de munca (Legea 403/2005).

4.In luna decembrie 2006, urmare unei invitatii, conducerea I.T.M. Neamt a participat la o intilnire cu conducatorii de subunitati ale cooperatiei de consum. Cu acest prilej s-au furnizat informatii de specialitate privind implementarea legislatiei romanesti care preia directivele UE, in special directiva cadru 89/391/CEE.

 

Actiuni de control pentru depistarea muncii fara forme legale

 

-actiune ce a vizat activitatea de comert si alimentatie publica in municipiul Piatra Neamt

 

In perioada 27 martie – 28 martie 2006, din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt, s-a desfasurat o actiune de control pe timp de noapte, tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica in municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat, pe linga inspectorii de munca de la compartimentul relatii de munca si un numar de 11 inspectori de munca de la compartimentul securitate si sanatate in munca. In urma actiunii acestia (inspectorii ssm) au identificat 12 persoane care prestau munca fara forme legale. Pentru incalcarea dispozitiilor legale privind relatiile de munca inspectorii ssm au aplicat 14 sanctiuni contraventionale, din care 13 amenzi si 1 avertisment. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 21.000.

 

-actiunea de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert in municipiul Piatra Neamt

 

In perioada 11 aprilie – 13 aprilie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  comert in Piata Bistrita, Piata Darmanesti, Piata Maratei si Bazar din municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 21 inspectori de munca, organizati in 10 echipe  de control si a vizat in special munca fara forme legale. Pentru abaterile de la normele de securitate si sanatate in munca s-a aplicat o sanctiune in valoare de 2.000 lei.

 

-actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert din Piata Centrala Roman

 

In perioada 22 - 23.06.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica in Piata Centrala din  municipiul  Roman.

Actiunea a antrenat un numar de 12 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 6 echipe.

Au  fost controlati un numar de 76 agenti economici si au fost luate un numar de 106  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 15 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, din care 9 pentru munca fara forme legale, in valoare totala de 19.500.

 

-actiune de control pe timp de noapte, tip campanie, la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica din municipiul Piatra Neamt

 

In perioada 28 iunie – 29 iunie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie pe timp de noapte, la agentii economici cu obiect de activitate  comert  si alimentatie publica din municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 10 inspectori de munca (RM+SSM) , organizati in 5 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 53 agenti economici fiind luate un numar de 77 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 13 persoane care prestau munca fara forme legale. Au fost încheiate un număr de 11 procese verbale de control.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale, au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 17.000 lei.

 

-actiune tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale in comuna Vanatori, jud. Neamt

                                  

In data de 25.09.2006, din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert, constructii si confectii din comuna Vanatori. Actiunea a antrenat un numar de  6 inspectori de munca ssm.

Au  fost controlati un numar de 29 agenti economici si au fost luate un numar de 65  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 9 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 13.500.

Un angajator care nu respecta prevederile legale, in vigoare, in domeniul securitatii si sanatatii in munca a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5000 lei.

                              

 Participarea la sedinte de lucru organizate de Inspectia Muncii

 

A.In perioada 16 martie – 17 martie 2006 a avut loc sedinta de analiza a activitatii de securitate si sanatate in munca pe anul 2005. Cu acest prilej s-au stabilit o serie de masuri pentru eficientizarea activitatii de inspectie atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si al relatiilor de munca in special pentru reducerea muncii fara forme legale in Romania.

 

B.In perioada 28-30 iunie 2006 inspectorul sef adj.ssm a participat la o sedinta organizata de Inspectia Muncii la Petrosani.

La sedinta au participat :

o         conducerea Inspectiei Muncii;

o         inspectorii de munca de profesie miner (din majoritatea judetelor) sau sefii de serviciu sau inspectorii sefi adj. din judetele unde nu sunt angajati mineri;

o         de la INSEMEX Petrosani: directorul general si alti specialisti.

o         reprezentanti ai MAI.

Temele discutate au fost:

o         conservarea si/sau inchiderea minelor;

o         prezentarea accidentului colectiv de munca de la EM Anina (7 morti si 2 raniti);

o         proiectul legii privind articolele pirotehnice;

o         armonizarea legislatiei romanesti cu cea europeana privind materiile explozive;

o         campania “Detonatorul”.

  Concluziile sedintei:

o         necesitatea adoptarii unei HG pentru aprobarea Manualului de inchidere a minelor;

o         in perioada urmatoare se va inregistra o circulatie si o utilizare mai accentuata a materiilor explozive datorita constructiilor de autostrazi, motiv pentru care Inspectia Muncii trebuie sa monitorizeze utilizarea acestora, iar M.A.I. transportul lor.

C.In perioada 20 – 25 noiembrie 2006, la Sibiu, a avut loc o instruire cu inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti. Cu acest prilej a fost efectuata a analiza a activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul Inspectiei Muncii, stabilindu-se o serie de masuri pentru eficientizarea activitatii de inspectie atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si al relatiilor de munca, dar si in ceea ce priveste managementul inspectoratului.

 

Actiuni in cadrul proiectului finantat de Uniunea Europeana „Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii” (Proiect Phare RO 04/IB/SO-01)

 

In luna iunie, in cadrul acestui proiect s-a derulat etapa finala de selectie a unitatilor ce vor fi cuprinse in proiect. Reprezentantii UE au vizitat SC IMOB SRL Piatra Neamt, unitate selectata in prima etapa, la care a participat 6 unitati din judetul Neamt, in vederea includerii in proiect. Urmeaza ca in perioada urmatoare conducatorii proiectului sa anunte unitatile selectate pentru implementare.

SC IMOB SRL a fost selectata de expertii austrieci in vederea infiintarii centrului pilot din industria prelucrarii mobilei.

In perioada 11-15 septembrie expertii austrieci impreuna cu inspectori din cadrul I.T.M. Neamt, au efecuat mai multe vizite in cadrul unitatii, au identificat factorii de risc si au facut o analiza a  riscurilor, urmand ca acestia sa stabileasca nivelul de securitate al unitatii si sa elaboreze ghidul pentru evaluarea riscurilor in industria de prelucrare a mobilei.

In perioada 11-20 octombrie 2006 un reprezentant al inspectoratului a desfasurat o vizita de studii in Austria, care a vizat analiza sistemului de inspectie a muncii din aceasta tara si a „codului de bune practici” din intreprinderile austriece.

In luna decembrie a fost finalizata evaluarea riscurilor la SC Imob SA Piatra Neamt, urmind ca, dupa realizarea masurilor propuse in acest material, unitatea sa devina „centru pilot”, exemplu de bune practici pentru alte unitati din tara.

 

 

4. Analiza accidentelor de munca

 

In anul 2006 unitatile de pe raza judetului Neamt, au inregistrat un numar de 94 accidente de munca, dintre care: 11 accidente de mortale de munca si 83 accidente cu incapacitate temporara de munca.

Tot in aceasta perioada s-au inregistrat 13 accidente de munca cu invaliditate toate provenite dintre accidentele cu incapacitate temporara de munca (10 produse in anul 2005 si 3 in anul 2006). Precizam ca in anul 2005 s-au inregistrat 5 accidente de munca cu invaliditate.

In perioada de raportare unitatile din judetul Neamt nu au inregistrat accidente colective.

O situatie comparativa a accidentatilor de munca inregistrate in 2006, fata de 2005, este redata in tabelul de mai jos.

 

Situatia accidentelor de munca 2005/2006

 

Perioada

Nr. total de accidente

Din care :

Indice de frecventa :

Mortale

Cu incapacitate temporara de munca

Mortale

Total accidente

 

2005

 

95

10

85

0,08

0,8

 

2006

 

94

11

83

0,12

1,0

 

Au inregistrat indici de frecventa peste media de 1,0 la nivelul judetului Neamt, ramurile:

Agricultura/vanatoare/servicii anexe (div.01) – 5,9;

Silvicultura, exploatare forestiera (div.02) – 1,8;

Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta (div.20) – 3,5;

Fabricarea celulozei si hartiei (div.21) – 5,5;

Fabricarea substantelor si produselor chimice (div.24) – 2,5;

Fabricarea cauciucului si a maselor plastice (div.25) – 1,3;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (div.26) – 2,0;

Industria metalurgica (div.27) – 2,6;

Industria de masini si echipamente (div.29) – 1,2;

Productia de mobilier (div.36) – 1,9;

Constructii (div.45) – 2,3;

Alte servicii prestate intreprinderilor (div.74) – 1,2 ;

Eliminarea deseuri/ape uzate/salubritate (div.90) – 2,1.

 

            Din analiza datelor inregistrate in tabelul de mai sus se remarca o scadere a numarului de accidente (cca 2%) a numarului total de accidente, exprimat prin indicatori absoluti si o crestere usoara a numarului de accidente exprimat prin indicatori relativi, astfel : numarul total de accidente a scazut de la 95 la 94, iar indicele de frecventa a crescut de la valoarea 0,8 la valoarea 1,0. Cat priveste numarul de accidente cu invaliditate, s-a constatat o crestere a numarului acestora de la 5 in 2005, la 13 in 2006. Numarul accidentelor mortale de munca a crescut cu 1, iar indicele de frecventa, la accidente mortale a crescut de la valoarea 0,08 la valoarea 0,12.

           

Situatia accidentelor de munca

pe ramurile ce detin ponderea in economia judetului Neamt – 2005/2006

 

Diviziunea

TOTAL accidente

Din care:

Mortale

Cu I.T.M.

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Silv.,expl. forest.,servicii anexe

02

10

6

1

1

9

5

Ind. prelucr. lemnului (fara mobila)

20

19

17

1

2

18

15

Ind. alte prod din min nemet.

26

3

5

1

1

2

4

Ind. metalurgica

27

13

8

0

1

13

7

Prod. mobilier, alte activitati

36

9

6

1

0

8

6

Constructii

45

8

16

0

2

8

14

Comert cu ridicata

51

2

3

1

1

1

2

 

 

O analiza pe baza datelor statistice a accidentelor de munca produse in 2006 a dus la urmatoarele concluzii :

 

a. privind imprejurarile in care s-au produs accidentele :

 

M   Cele mai multe accidente s-au produs urmare « prinderii, lovirii, strivirii de masini si utilaje in functiune » (cod imprejurare 05) cu 18 cazuri in 2006 fata de 24 cazuri in 2005.

 

M    «Prinderea, lovirea, strivirea de mijloace de transport(cod imprejurare 09) - cu 11 cazuri in 2006 fata de 7 cazuri in 2005.

 

M   «Caderea accidentatului la acelasi nivel» (cod imprejurare 01) – cu 9 cazuri in 2006 fata de 6 cazuri in 2005.

 

M   « Prinderea, lovirea, strivirea cu scule actionate mecanic” (cod imprejurare 06) si ,,Prinderea, lovirea, strivirea cu obiecte si materiale transportate’’ (cod imprejurare 10),  reprezinta imprejurarea in care au fost accidentati 8 lucratori.

 

M   « Caderea accidentatului de la inaltime” (cod imprejurare 02), «Caderea, prabusirea de materiale si obiecte’’ (cod imprejurare 07), reprezinta imprejurarea in care s-au accidentat 7 lucratori.

 

M   « Proiectarea de materiale si obiecte” (cod imprejurare 06), reprezinta imprejurarea in care s-au accidentat 6 lucratori.

 

b. privind cauzele producerii accidentelor :

 

M   Pe primul loc sunt accidentele (16 cazuri) care au avut drept cauze – « efectuarea necorespunzatoare de comenzi si manevre » (cod cauza 03) si “neefectuarea la timp a operatiilor indispensabile securitatii muncii”, retinuta in sarcina executantului.

 

De remarcat ca in perioada anterioara de comparatie, respectiv anul 2005, a fost predominanta aceeasi cauza «efectuarea necorespunzatoare de comenzi, manevre » (cod cauza 03) in care s-au inregistrat 28 de cazuri de accident.

 

M   Un numar important de accidente (12 cazuri) s-au datorat – « tolerarii abaterilor de la respectarea normelor de securitate a muncii » (cod cauza 099), cauza ce tine de sarcina de munca.

 

Aceasta cauza predominanta este aceeasi ca si in perioada anterioara de comparatie, anul 2005, cand, din aceeasi cauza al aceluiasi element al sistemului de munca, s-au inregistrat 17 accidente de munca.

 

M   Cat priveste cauzele care tin de mijlocul de productie, in 2006, cauza predominanta a fost « miscari ale masinilor si mecanismelor in functionare normala » (cod cauza : 39), cauza care a stat la baza  inregistrarii a unui numar de 13 de accidente.

 

De remarcat ca si in acest caz cauza principala predominanta este aceeasi, in 2006, ca si 2005, cind s-au produs un numar de 7 accidente de munca.

 

M   Mediul de munca a contribuit la producerea unui numar total de 15 accidente de munca, datorita « Altor cauze » (cod cauza : 163) - 10 accidente, « nivel de iluminat scazut » (cod cauza : 119) – 1 accident, « viscolului » (cod cauza : 136) - 1 accident, « mediul mlastinos » (cod cauza : 156) - 2 accidente si « mediu subteran » - 1 accident.

 

c. Concluzii :

 

M   Lucratorii nu efectueaza la timp o serie de operatii absolut necesare securitatii muncii, fapt care conduce la producerea unor accidente.

 

M   Lucratorii comit o serie de greseli sau efectueaza o serie de comenzi, manevre necorespunzatoare din punct de vedere al securitatii muncii.

 

M   Se inregistreaza accidente grave (mortale) de traseu mai ales de circulatie, sau in care sunt implicate mjloace de transport auto.

 

M   Se inregistreaza multe accidente de munca din cauze ce tin de elementele nemateriale ale sistemului de munca (executant si sarcina de munca) ceea ce arata ca masurile organizatorice specificate de legislatia in vigoare nu sunt riguros respectate.

 

M   Conducatorii locurilor de munca tolereaza abaterile de la respectarea regulilor de securitate a muncii.

M   Un numar mare de accidente se inregistreaza datorita folosirii unor angajaţi noi, lipsiti de experienta in munca si fără pregătire profesională corespunzătoare pentru efectuarea muncii respective.

M   Mediul de munca a contribuit la producerea unor accidente de munca in cca 10% din cazuri.

Concluziile acestei analize vor orienta activitatea de inspectie in anul 2007.

 

d. Mod de actiune – Masuri

 

Pentru eficientizarea activitatii de inspectie care sa conduca la prevenirea producerii unor accidente de munca si a unor imbolnaviri profesionale se impun urmatoarele masuri:

 

M   Efectuarea unor vizite de inspectie la angajatori, imediat dupa ce acestia au informat inspectoratul de producerea unor evenimente;

M   Organizarea unor actiuni de popularizare a noii legislatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

M   Participarea periodica a inspectorilor de munca la instruirile organizate de angajatori.

M   Diversificarea metodelor de prevenire prin promovarea dialogului social si diseminarea bunelor practici in activitatea de prevenire;

M   Programarea in continuare, a unor inspectii la unitati nou infiintate, identificate ca avind riscuri importante in activitatea desfasurata;

M   Furnizarea de informatii grupurilor tinta privind cele mai bune metode de prevenire ;

M   Utilizarea programului informatic pus la punct la inspectorat si folosirea acestuia cu scopul de urmarire si monitorizare a modului de realizare la termen a masurilor dispuse la angajatori, in asa fel incit sa se urmareasca si sa se impuna realizarea 100% a masurilor dispuse;

M   Urmarirea modului in care conducerile de unitati actioneaza pentru evitarea angajarii sau schimbării locului de muncă al salariatilor fără o pregătire şi instruire temeinică profesionala si in domeniul securitatii muncii;

M   Continuarea cursurilor de perfectionare a lucratorilor din intreprinderi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Masura se va realiza in colaborare cu CPPPIM de la Botosani;

M   Efectuarea masurilor in completare la inspectiile efectuate conform Manualului cu metode de inspectie;

M   Continuarea inspectiilor intreprinse de I.T.M. Neamt avand ca obiectiv cele mai importante riscuri specifice unitatilor din judet, odata cu cresterea exigentei inspectorilor de munca fata de abaterile de la prevederile legale in domeniu;

M   Organizarea unor intilniri periodice cu reprezentantii unitatilor care au probleme deosebite privind realizarea masurilor de protectie a muncii, indrumarea acestora pentru gasirea celor mai bune metode de prevenire a riscurilor;

M   Conştientizarea patronilor prin dialog social cu privire la necesitatea respectării măsurilor de securitate şi a celor care contribuie la creşterea capacităţii de prevenire a salariaţilor care au ocupaţii în care frecvenţa de accidentare este mare;

M   Creşterea exigenţei inspectorilor de muncă în controale în ceea ce priveşte latura educaţională în vederea conştientizării pericolelor şi creşterii capacităţii de prevenire a salariaţilor;

M   Efectuarea de verificări exigente privind instruirea salariaţilor, cu precădere la schimbarea locului de muncă şi în primii ani de la angajare;

M   Verificarea modului de utilizare a fondurilor alocate securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatori.

5. Referitor la modul de realizare a indicatorilor de performanta

 

M   Urmarirea si realizarea masurilor dispuse prin procesele verbale de control.

M   Activitatea de prevenire a accidentelor de munca si evenimentelor periculoase.

M   Evolutia numarului de boli profesionale si a numarului de accidente de munca.

Situatia lunara a  realizarii masurilor dispuse in 2006

Evidenta masurilor dispuse, precum si realizarea acestora se urmaresc cu ajutorul unei aplicatii care a fost implementata de inspectorat la inceputul anului 2005. Din analiza diagramei se observa o constanta a preocuparii inspectoratului pentru monitorizarea modului de realizare a masurilor dispuse dar si verificarea, in teren, sau pe baza analizei raspunsurilor formulate de angajatori, a realizarii acestora.

 

Situatia realizarii masurilor dispuse in anul 2006

 

Din analiza acestei diagrame rezulta faptul ca nu toti angajatorii informeaza in scris inspectoratul, asupra numarului si a modului in care realizeaza masurile dispuse. Aceasta situatie va trebui imbunatatita prin masurile ce se vor lua in continuare in anul 2007, in special prin urmarirea realizarii si verificarii realizarii tuturor masurilor dispuse.   

                                                                              

 

Situatia comparativa a accidentelor de munca in 2005/2006

 

Situatia bolilor profesionale in perioada 2005/2006   

 

 

In 2006 s-au produs/inregistrat 3 cazuri de boala profesionala, astfel:

-,, silicotuberculoza B/C’’, datorata lucrului in mediu silicogen, lucratorul avind meseria de curatitor-sablator.

-,, Polineuropatie toxica cronica profesionala’’.

-,,Silicoza’’.

 

Situatia comparativa a accidentelor (pe ramuri de activitate cu pondere in judetul Neamt)

 

Din compararea indicilor de frecventa pe diviziuni se constata o crestere a numarului de accidente in majoritatea sectoarelor, cu exceptia industriei metalurgice (div.27) si a fabricarii mobilei (div.36).

Aceste informatii vor fi utilizate pentru stabilirea activitatilor si sectoarelor in care se vor indrepta cu precadere actiunile preventive ale inspectoratului in anul urmator.

 

 

Activitatea de prevenire a accidentelor reflectata prin nr. de controale si zile-om

 2005 – 2006

            Nota : graficul se refera numai la actiuni programate tip : control tematic, campanii, masuri cu directie speciala si inspectii sistem, fara a cuprinde vizitele in unitati efectuate in vederea : cercetarii evenimentelor, expertizelor in vederea autorizarii sau a rezolvarii unor petitii.  

 

 

 

 

 

Analiza duratei unei vizite de control

 

Cresterea numarului de vizite efectuate (cu cca 4%), precum si scaderea duratei unei vizite de inspectie, asa cum rezulta din graficele anterioare, dovedeste ca in acesta perioada, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a acordat o atentie deosebita activitatii de control in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

Se va urmari in continuare ca masurile luate de catre angajatori in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sa creasca mai ales in ceea ce priveste eficienta, astfel se va urmari ca :

·        sa se realizeze masurile propuse de angajatori in procesele verbale incheiate cu ocazia cercetarii accidentelor cu incapacitate temporara de munca.

·        procesele verbale de inspectie sa fie incheiate intotdeauna cu intocmirea « Raportului de control » sau, dupa caz, a unui nou proces verbal de control,  prin care inspectorul de munca sa isi asume raspunderea privind realizarea tuturor masurilor dispuse in timpul inspectiei.

·        in cazul in care unitatile nu raspund la procesele verbale de control sau raspunsurile nu sunt clare sa fie efectuate inspectii care sa conduca la realizarea masurilor si/sau sanctionarea celor care nu au luat masurile preventive legale, cu incheierea unui nou act de control.

·        sa se desfasoare in continuare actiuni de control in special : inspectii prin control tematic - inclusiv pe baza de analize proprii privind realizarea masurilor urmare accidentelor ; inspectii inopinate – in cadrul campaniilor dispuse de INSPECTIA MUNCII, precum si inspectii prin impunerea de masuri cu directie speciala.

 

 

II. In domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii

 

             Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ a avut ca obiectiv principal in domeniul Relaţiilor de Munca si al Evidentei Muncii realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni pentru anul 2006, precum si a obiectivelor reieşite din legislaţia de munca in vigoare, respectiv Legea nr. 108/1999 si Legea nr. 130/1999, completata si modificata, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,H.G. nr. 247/2003, H.G. nr.290/2004, HG 1766/2005, HG 1768/2005 ‚ Ord. M.M.S.S.F. nr. 76/2003, si Ord MMSSF nr. 98, 99, 100/2006.

            In acest sens s-a urmărit aplicarea unitara a prevederilor legale privind raporturile de munca si evidenta muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca.

            Un accent deosebit s-a pus pe realizarea sarcinilor din Programul de Guvernare, urmărindu-se respectarea legii privind salariul minim brut pe tara, de către toţi angajatorii din judeţ, persoane fizice şi juridice şi a Contractului Colectiv de Munca unic la nivel naţional.

            In activitatea noastră de prestări servicii s-a urmărit schimbarea fundamentala a raportului dintre administraţie si cetăţean, prin realizarea unui serviciu public in folosul exclusiv al cetăţeanului si al celor care beneficiază de serviciile ITM Neamţ.

A crescut rigurozitatea in motivarea si formularea răspunsurilor la petiţiile adresate de cetăţeni, acţionându-se pentru scurtarea termenelor in care instituţia noastră comunica răspunsurile solicitate.

            Acţiunile de control au urmărit in principal creşterea rolului si eficientei ITM Neamţ, prin determinarea agenţilor economici de a respecta legislaţia de munca si protecţie sociala cu privire la încadrarea in munca, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor juridice de munca, achitarea de către angajatori a obligaţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si a comisionului datorat potrivit legislatiei in vigoare.

            S-a urmărit respectarea angajamentelor luate de I.T.M. Neamţ prin « Contractul pentru realizarea programului anual de activitate » si îndeplinirea indicatorilor sociali de performanta.

            S-au realizat proceduri practice de preluare a carnetelor de munca de către Casa Judeţeana de Pensii, si s-au stabilit operaţiuni necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi.

           

 

1.      Evidenta Angajatori, Inregistrari,Evidenta Contracte Individuale

 

In perioada 01.01. – 31.12.2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ s-au înregistrat conform prevederilor Legii nr. 130/1999 un număr de 995 agenţi economici cu capital privat:

Agenţi economici cu

 capital privat înregistraţi in perioada01.01. – 31.12.2006 la ITM Neamţ, total din care:

IAN

2006

FEB

2006

MAR

2006

APR

2006

MAI

2006

IUN

2006

IUL

2006

AUG

2006

SEPT

2006

OCT

2006

NOV

2006

DEC

2006

995

77

219

90

73

69

98

81

16

91

97

23

61

 

 

            Subliniem ca numărul total al angajatorilor activi, cu capital privat aflaţi in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ la finele anului 2006 este de  7626 angajatori.

            Prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2005, când s-au înregistrat 1192 agenţi economici se constata ca in perioada 01.01. – 31.12.2006 este o scădere cu 197 agenţi economici.

Cu privire la înregistrarea contractelor individuale de munca, in perioada 01.01. – 31.12.2006 situaţia se prezintă astfel:

Contracte individuale de munca înregistrate la ITM Neamţ in perioada 01.01. – 31.12.2006 Total, din care:

IAN.

2006

FEB

2006

MAR

2006

APR

2006

MAI

2006

IUN

2006

IUL

2006

AUG

2006

SEP

2006

OCT 2006

NOV 2006

DEC

2006

28.853

1.768

2.168

2.719

2.572

3.364

3.167

2.110

2.093

2.174

2.328

2.414

1.976

           

 

Fata de aceeaşi perioada a anului 2005, se constata o scădere a numărului de contracte individuale de munca înregistrate in perioada 01.01. – 31.12.2006  cu 2131 contracte.

La finele anului 2006, numărul total al contractelor individuale de munca active aflate in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ este de 78156.

 

 

II. Inscrieri, Completari Si Certificari Carnete de munca

 

            La data de 31.12.2006 se aflau in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ  74363 carnete de munca, din care 46085 carnete de munca care se păstrează si se completează la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ,  iar 28278 carnete de munca se gestionează de către angajatorii care au obţinut aprobarea  Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ in temeiul art. 10 din Legea nr. 130/1999.

In perioada 01.01. – 31.12.2006 s-au făcut certificări in temeiul art. 10 din Legea nr. 130/1999 si s-au completat 53641 carnete de munca.

            S-au făcut înregistrări pentru 304 titulari de carnete de munca, care au solicitat întocmirea dosarelor de pensie limita de vârsta, invaliditate si deces, in temeiul Legii nr. 19/2000.

            Înregistrările in carnetele de munca ale salariaţilor agenţilor economici cu capital privat s-au făcut cu respectarea prevederilor Dec. nr. 92/1976 si ale  Ord. nr. 136/1976, cu verificarea dovezilor de plata a salariilor, însoţite de actele care atesta achitarea obligaţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv a comisionului datorat conform Legii nr. 130/1999.

            In cazul in care s-a constatat ca plăţile către gestionarii de fonduri CAS si contribuţia la constituirea fondului de şomaj nu au fost achitate, iar termenul legal a fost depăşit, s-au transmis corespondente către gestionarii de fonduri.

            In evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ exista carnete de munca completate la încetarea activităţii la agenţii economici aflaţi in evidenta, care nu au fost ridicate de titularii acestora, parte din ele, ca urmare a nedepunerii de către agenţii economici a deciziilor de încetare a activităţii si a documentelor de plata a salariilor.

            S-au întreprins acţiuni de inventariere a carnetelor de munca in vederea predării lor la Casa Judeţeana de Pensii, conform prevederilor HG nr. 1768/2005si a Ord. nr. 98/2006 al MMSSF. In perioada 01.01.-31.12.2006 s-au predat la Casa Judeteana de Pensii un numar de 27382 de carnete de munca.

Aprobările de păstrare si completare a carnetelor  de munca la sediul societăţilor au fost date după prealabila verificare a respectării condiţiilor cerute de Decizia nr. 8/ 2006. Aceste aprobări au fost însoţite de angajamentele scrise ale agenţilor economici de a respecta prevederile Dec. nr. 92/1976 si ale Ord. MMPS nr. 136/1976.

            Precizam ca la sfârşitul anului 2006 erau abilitaţi un număr de 137 angajatori care îndeplinesc condiţiile cerute de Legea nr. 130/1999 si Metodologia nr. 79/2000 si 8/2006.

 

III. Control cu privire la respectarea prevederilor codului muncii, a altor acte normative de dreptul muncii, precum si

a clauzelor contractelor colective de munca

 

Acţiunea nr. 25

 

            Activitatea de control in domeniul relaţiilor de munca s-a axat pe realizarea obiectivelor prevăzute in Programul de acţiuni pe anul 2006 si desfăşurarea cu caracter de continuitate a acţiunii gen campanie, privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fără forme legale de angajare si eliminarea muncii copilului. In perioada 01.01. – 31.12.2006 s-au întreprins 2375 acţiuni de control.

            Din analiza utilizării fondului de timp pe perioada 01.01. – 31.12.2006, rezulta ca pentru efectuarea inspecţiilor la cele 2375  unităţi au fost consumate 1636  zile – inspector.

            Evoluţia modului de utilizare a fondului de timp (% din fondul total de timp disponibil) in anul 2006 este redata in continuare :

Din analiza modului in care a fost utilizat fondul de timp se remarca o preocupare constant buna de a utiliza timpul disponibil pentru control, cu implicarea tuturor inspectorilor de munca.

            Datorita unor nemulţumiri sau neînţelegeri intre angajatori si angajaţi, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ s-au înregistrat 445 sesizări cu privire la: folosirea forţei de munca fără forme legale, neacordarea de drepturi salariale conform contractelor individuale de munca, reţinerea carnetelor de munca si neeliberarea acestora la încetarea activităţii, din care pana la finele perioadei s-au soluţionat 433, iar un număr de 12 sesizări se vor soluţiona in termenul prevăzut de lege in luna ianuarie 2007.

            Se constata o creştere a timpului alocat rezolvării petiţiilor de la 22,3% in luna august 2006 la 30 % in luna februarie 2006, cele 433 de petiţii fiind rezolvate in 477 de zile.

            Deşi timpul alocat rezolvării petiţiilor este in creştere apreciem ca acest fenomen dovedeşte încrederea care o are cetăţeanul fata de ITM Neamţ si fata de modul corect si operativ in care se rezolva problemele acestuia. Canalele prin care pot ajunge petiţiile la ITM Neamţ (scrisori trimise prin posta sau depuse la cutia de scrisori a inspectoratului; sesizări telefonice; audiente) oferă cetăţenilor mai multe modalităţi de a ni se adresa si de a-si rezolva problemele pe care le sesizează.

.           In principal, inspectorii de munca au controlat in timpul acţiunilor întreprinse următoarele:

·          înregistrarea in termenul legal a contractelor individuale de munca;

·          depistarea cazurilor de folosire a forţei de munca care se afla in ajutor de şomaj;

·          depunerea in termenul prevăzut de lege la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ a documentelor de plata a salariilor;

·          întocmirea de către angajator si depunerea in termenul prevăzut de lege a deciziilor privind executarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor juridice de munca;

·          acordarea conform legii si  contractului individual de munca negociat a drepturilor salariale si a indemnizaţiilor legale cuvenite;

·          eliberarea carnetelor de munca la încetarea  activităţii si necondiţionarea restituirii lui;

·          garantarea in plata a salariului minim brut pe tara;

·          la unităţile care au obţinut aprobarea de gestionare si completare a carnetelor de munca ale propriilor salariaţi s-a verificat daca înregistrările sunt efectuate conform prevederilor Dec. nr. 92/1976 si ale Ord. nr. 136/1976.

In perioada 01.01. – 31.12.2006 au fost verificaţi 257 agenţi economici care in conformitate cu prevederile art. 236 alin. 2 din Codul muncii coroborat cu prevederile art. 3 alin. 5 din Legea nr. 130/1996 republicata trebuiau sa aibă negociate si înregistrate contractele colective de munca.

Pentru 7 angajatori s-a dispus ca măsura înregistrarea contractului colectiv de munca la DMSSF Neamţ.

Pentru 9 angajatori s-au stabilit ca masuri negocierea si înregistrarea contractelor colective la DMSSF Neamţ.. 

 

 

IV. Realizarea actiunilor cuprinse in programul cadru al

inspectoratului teritorial de munca Neamţ in anul 2006, in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii

 

 

Acţiunea nr. 10

 

Campania privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fără forme legale in domenii cu incidenta majora:construcţii, industria textile, prestări servicii, industrie alimentara si panificaţie, industria lemnului, comerţ

 

Activitatea s-a realizat prin controale inopinate, desfăşurate atât ziua, cat si noaptea la toate tipurile de angajatori.

            In timpul controlului s-a procedat la identificarea personalului, verificarea actelor de angajare, a documentelor privind plata salariilor, garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat.

Situaţia controalelor efectuate in perioada 01.01.–31.12.2006 este detaliata in tabelul de mai jos:

 

Nr crt

Indicatori

Total

din care:

IAN

2006

FEB.

2006

MAR

2006

APR.

2006

MAI

2006

IUN

2006

IUL 2006

AUG

2006

SEPT

2006

OCT 2006

NOV 2006

DEC

2006

1

Acţiuni de control întreprinse in perioada 01.01. – 31.12.2006

2375

147

129

262

157

178

273

323

159

180

248

221

99

2

Număr salariaţi ai angajatorilor controlaţi

63221

7953

5895

3919

4198

3644

5250

7323

5796

6794

2931

7677

1841

3

Număr total de angajatori sancţionaţi

757

27

32

59

31

75

70

61

50

59

136

108

49

4

Număr angajatori depistaţi ca practica munca fără forme legale

256

11

9

40

8

33

38

24

21

26

19

18

9

5

Număr persoane depistate care lucrează fără forme legale

400

21

11

42

9

49

45

39

28

77

45

21

13

6

Valoarea amenzilor aplicate lei RON

929400

38300

34100

76800

40500

125000

115300

105800

60000

140800

97800

52500

38

7

Valoarea amenzilor aplicate pentru munca fără forme legale

602500

31500

18500

63000

13500

69000

71000

59000

42000

115500

68500

31500

19500

8

Avertismente

392

13

17

15

10

27

15

19

24

24

108

83

37

           

Subliniem ca acţiunile de control s-au efectuat atât la agenţii economici din mediul urban cat si din mediul rural.

            In perioada controlata au fost depistaţi 256 agenţi economici la care lucrau 400 persoane fără forme legale.

            Toate controalele întreprinse au avut si un caracter de informare, atât a angajatorilor cat si a angajaţilor asupra consecinţelor si riscurilor care le presupune practicarea muncii fără forme legale, insistându-se pe necesitatea asigurării unei protecţii sociale a salariaţilor. In acest sens au fost realizate emisiuni la posturile de radio si TV locale la care au participat inspectorul sef si inspectorul sef adjunct pe relaţii de munca.

            Dintre principalele aspecte constatate in timpul controlului menţionam:

·          invocarea de către părţi a perioadei de proba;

·          invocarea de către părţile contractante a faptului ca salariatul lucrează doar de câteva zile, iar contractul este întocmit si urmează a fi înregistrat in termenul prevăzut de lege;

·          refuzul salariaţilor de a da declaraţii pretextând pierderea locului de munca;

·          depistarea de şomeri care lucrau in alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 1/1991 si respectiv Legea nr. 76/2002;

Urmare controalelor întreprinse au fost luate următoarele masuri pentru combaterea si diminuarea muncii fără forme legale:

·          aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 130/1999 si Legea nr. 53/2003;

·          urmărirea angajatorilor cărora li s-au dispus masuri pentru intrarea in legalitate;

·          înştiinţarea gestionarilor de fonduri cu privire la angajatorii care nu si-au achitat obligaţiile la timp;

·          realizarea unui contact permanent cu mass-media locala pentru emisiuni punctuale in vederea formarii unei atitudini civice cu privire la folosirea forţei de munca fără forme legale;

·          instalarea unei linii telefonice directe pentru persoanele care sesizează  existenta muncii fără forme legale la diverşi angajatori;

·          acordarea de consultanta de specialitate unităţilor controlate in cazurile de necunoaştere sau aplicare incorecta a legislaţiei de munca;

·          efectuarea cu prioritate a controalelor determinate de sesizări făcute de organele de politie si de alte instituţii ale statului.

 

a) Acţiuni tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fără forme legale in comuna Pipirig

            Din dispoziţia inspectorului sef al ITM Neamţ s-au efectuat in perioada 12-19.01.2006, vizite de control in cadrul unei acţiuni tip campanie privind identificarea cazurilor de munca fără forme legale la unităţile situate in raza comunei Pipirig.

            Au fost vizitate un număr de 25 unităţi din care:

ü        19 societăţi comerciale;

ü        4 asociaţii familiale;

ü        2 persoane fizice autorizate.

Cu aceasta ocazie, s-au constatat un număr de 72 încălcări ale legislaţiei privind relaţiile de munca si depistarea unui număr de 10 persoane care desfăşurau activitate fără a avea întocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

 

            b)  Acţiuni tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fără forme legale in comuna Ceahlău

In perioada 26-27.01.2006, vizite de control la unităţile care desfăşurau activitate pe raza comunei Ceahlău, unităţi cu obiectul principal de activitate ,,tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului’’ ( cod CAEN 2010 ).

            In evidenta I. T. M. Neamţ, la data controlului, erau înregistraţi un număr de 32  de angajatori având ca obiect de activitate:  taiere si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului (cod CAEN 2010 ).

          Au fost vizitate un număr de 17 unităţi din care:

             -16 societăţi comerciale;

          - 1 asociaţie familiala.     

         Au fost luate un număr de 31 declaraţii de la lucrătorii  prezenţi la punctele de lucru, depistându-se un număr de 6 persoane care desfăşurau activitate fără a avea întocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

Au fost încheiate un număr de 14 procese verbale de control prin care s-au constatat un număr de 27 de încălcări ale legislaţiei privind relaţiile de munca si  un număr de 57 de neconformităţi in domeniul securităţii si sănătăţii in munca, pentru care s-a dispus acelaşi număr de masuri de intrare in legalitate .

Pentru neîntocmirea in forma scrisa a contractelor individuale de munca au fost sancţionate un număr de 4 unităţi cu amenzi contraventionale in valoare de 9500 lei RON.

c)     Acţiunea de control tip campanie la agenţii economici cu obiect de activitate comerţ

In perioada 13 martie – 14 martie 2006 din dispoziţia inspectorului sef, s-a desfăşurat o acţiune de control tip campanie la agenţii economici cu obiect de activitate  comerţ din Piaţa Centrala a mun. Piatra Neamţ.

Acţiunea a antrenat un număr de 20 inspectori de munca, organizaţi in 10 echipe  de control.

In urma acţiunii de inspecţie au fost controlaţi un număr de 126 agenţi economici fiind luate un număr de 202 declaraţii. Au fost identificate 14 persoane care prestau munca fără forme legale. Pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind munca fără forme legale si a normelor de securitate si sănătate in munca au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale in valoare totala de 31.000 RON.

In perioada 11 aprilie – 13 aprilie 2006 din dispoziţia inspectorului sef, s-a desfăşurat o acţiune de control tip campanie la agenţii economici cu obiect de activitate  comerţ in Piaţa Bistriţa, Piaţa Dărmăneşti, Piaţa Mărăţei si Bazar din municipiul Piatra Neamţ.

Acţiunea a antrenat un număr de 21 inspectori de munca, organizaţi in 10 echipe  de control.

Urmare acţiunii de inspecţie au fost controlaţi un număr de 157 agenţi economici fiind luate un număr de 190 declaraţii privind forma de angajare. Au fost identificate 12 persoane care prestau munca fără forme legale. Pentru încălcarea dispoziţiilor legale, au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, din care 12 pentru munca fără forme legale,  in valoare totala de 20.000 lei RON si o sancţiune in valoare de 2.000 lei RON pentru abateri de la legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca.

In perioada 22 - 23.06.2006, din dispoziţia Inspectorului sef al ITM Neamţ, s-a desfasurat o acţiune de control la agenţii economici cu obiect de activitate comerţ si alimentaţie publica in Piaţa Centrala din  municipiul  Roman.

Acţiunea a antrenat un număr de 12 inspectori de munca (RM si SSM), organizaţi in 6 echipe.

Au  fost controlaţi un număr de 76 agenţi economici si au fost luate un număr de 106  declaraţii. In urma acţiunii de control au fost identificate 15 persoane care prestau munca fără forme legale, iar pentru încălcarea dispoziţiilor legale au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale, din care 9 pentru munca fără forme legale, in valoare totala de 19.500 RON.

 

d) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert la unitatile din complexele Petrodava, Pietricica, Unic si Orion

In perioada 25-26.07.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la agentii economici cu obiect de activitate comert din complexele Petrodava, Pietricica, Unic si Orion.

Actiunea a antrenat un numar de 15 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 7 echipe.

Au  fost controlati un numar de 203 agenti economici si au fost luate un numar de 268  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 20 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.000 RON.

 

e) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert in piata centrala din municipiul Roman

In perioada 16.08.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la agentii economici cu obiect de activitate comert din Piata Centrala din municipiul Roman- raionul legume-fructe .

Actiunea a antrenat un numar de 4 inspectori de munca.

Au  fost controlati un numar de 12 agenti economici si au fost luate un numar de 16  declaratii.

 

f) Acţiunea de control tip campanie la agenţii economici cu obiect de activitate comerţ si alimentaţie publica in municipiul Piatra Neamţ, in timpul nopţii

In perioada 27 martie – 28 martie 2006, din dispoziţia inspectorului sef al I.T.M. Neamţ, s-a desfăşurat o acţiune de control pe timp de noapte, tip campanie la agenţii economici cu obiect de activitate comerţ si alimentaţie publica in municipiul Piatra Neamţ.

Acţiunea a antrenat un număr de 18 inspectori de munca (RM si SSM), organizaţi in 8 echipe de control.

In urma acţiunii de inspecţie au fost controlaţi un număr de 61 agenţi economici fiind luate un număr de 101 declaraţii. Au fost identificate 22 persoane care prestau munca fără forme legale. Pentru încălcarea dispoziţiilor legale au fost aplicate 22 sancţiuni contravenţionale, din care 20 pentru munca fără forme legale, in valoare de 36.000 RON.

In perioada 28 iunie – 29 iunie 2006 din dispoziţia inspectorului sef, s-a desfăşurat o acţiune de control tip campanie pe timp de noapte, la agenţii economici cu obiect de activitate  comerţ  si alimentaţie publica din municipiul Piatra Neamţ.

Acţiunea a antrenat un număr de 10 inspectori de munca, organizaţi in 5 echipe  de control.

Urmare acţiunii de inspecţie au fost controlaţi un număr de 53 agenţi economici fiind luate un număr de 77 declaraţii privind forma de angajare. Au fost identificate 13 persoane care prestau munca fără forme legale. Au fost încheiate un număr de 11 procese verbale de control.

Pentru încălcarea dispoziţiilor legale, au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, in valoare totala de 17.000 lei RON .

 

g) Actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate constructii  din comuna Agapia

In data de 22.09.2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  constructii  din comuna Agapia. Actiunea a antrenat un numar de 10 inspectori de munca, organizati in 5 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 6 agenti economici fiind luate un numar de 32 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 13 persoane care prestau munca fara forme legale.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca precum si al securitatii si sanatatii in munca au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 34.000 lei RON .

In zilele de 21-22.11.2006 precum si in data de 29.11.2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  constructii  din comuna Agapia la Arealul Turistic al Manastirii Agapia. Actiunea a antrenat un numar de 4 inspectori de munca, organizati in 2 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 3 agenti economici fiind luate un numar de  50 declaratii privind forma de angajare. Din declaratiile semnate de lucratori in timpul controlului, rezulta ca acestia au semnat contracte individuale de munca.

Pentru confirmarea inregistrarii contractelor individuale de munca ale salariatilor carora li s-au solicitat declaratii au fost trimise adrese la Inspectoratele Teritoriale de Munca Bucuresti, Bacau si Maramures.

 

h) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert, constructii si confectii  din comuna Vanatori

In data de 25.09.2006, din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert, constructii si confectii din comuna Vanatori. Actiunea a antrenat un numar de 12 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 6 echipe.

Au  fost controlati un numar de 29 agenti economici si au fost luate un numar de 65  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 9 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale , in valoare totala de 13.500 RON.

 

i) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 4 - 5 mai 2006, 2 zile in perioada 29 – 30 iunie 2006, 2 zile în perioada 27 - 28 iulie 2006 şi 2 zile în perioada 6-7 septembrie 2006 in domeniul construcţiilor civile şi industriale, drumuri şi poduri.

      In perioada 4-5 mai 2006 au  fost verificaţi un număr de 47 de agenţi economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un număr de 703 salariaţi din care 127 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 57 deficiente privind încălcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, in valoare totala de 22.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 10 angajatori care practicau munca fără forme legale, au fost sancţionaţi pentru încălcarea art.276,alin.1,lit. d din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucrează fără forme legale, din care 2 femei. Pentru încălcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 5 avertismente contravenţionale.

In perioada 29-30 iunie2006 au  fost verificaţi un număr de 26 de agenţi economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un număr de 1473 salariaţi din care 325 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 39 deficiente privind încălcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, in valoare totala de 6.300 lei.

Cu aceasta ocazie, 2 angajatori care practicau munca fără forme legale, au fost sancţionaţi pentru încălcarea art.276,alin.1,lit. e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 6.000 lei. Au fost depistate 4 persoane  care lucrează fără forme legale. Pentru încălcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 300 lei RON.

În perioada 27 – 28 iulie 2006 au fost verificati un numar de 30 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1541 salariati din care 332 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 45 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 6000 lei RON.

În perioada 6 – 7 septembrie 2006 au fost verificati un numar de 34 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1429 salariati, din care 134 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 50 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si a Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care o femeie.

 

j) Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile de creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512)

În conformitate cu Planul de măsuri al Comandamentului Antiepizootic Central, începând cu data de 30.05.2006, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamţ derulează acţiuni de control in toate societăţile comerciale care au ca obiect de activitate creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), şi respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512). Aceste controale au ca obiective: identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile mai sus menţionate.

 

Rezultatele campaniei

      Au fost verificaţi un număr de 3 de agenţi economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un număr de 109 salariaţi din care 53 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 6 deficiente privind încălcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 si 9 deficiente in domeniul securităţii si sănătăţii in munca. Au fost aplicata 1 sancţiune contravenţionala, in valoare totala de 4.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 1 angajator care practica munca fără forme legale, a fost sancţionat entru încălcarea art.276,alin.1,lit. d din Codul muncii cu amenda in valoare de 4.500 lei . Au fost depistate 3 persoane  care lucrează fără forme legale, din care 1 femeie.

     Deficiente frecvent constatate in domeniul relaţiilor de munca:

Ř        Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la încheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ř        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ř        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamţ a statelor de plata a salariilor însoţite de actele ce atesta plata lunara a contribuţiilor;

Ř        Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariaţilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ř        Nu a fost numita prin decizie persoana îndreptăţită sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariaţilor ;

Ř        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaraţiilor lunare si inventar;

Ř        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariaţi ( pontaje lipsa sau nereale);

Ř        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ř        Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind înregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

 

k) CAMPANIE NATIONALA de verificare a modului in care agenţii de ocupare a forţei de munca respecta prevederile legale privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează in străinătate

Data desfăşurării campaniei a fost  26 iunie – 14.07.2006.

 

Rezultatele campaniei privind relaţiile de munca

In perioada 26.06.2006-14.07.2006 au fost verificaţi un număr de 25 agenţi economici sau puncte de lucru ale acestora.

Deficiente constatate:

- Angajatorii nu respecta prevederile art. 9 lit. b din Legea nr. 156/2000, modificata si completata privind încadrarea personalului cu experienţa in domeniu;

- Angajatorul nu respecta prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2000 privind încheierea contractelor individuale de munca si in limba romana.

 

l) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul confectii-textile

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 2 – 3 august 2006.

           Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

 

      Au fost verificati un numar de 28 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2911 salariati din care 1727 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 47 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 si a fost aplicat un avertisment contraventional (SC DLAS SERV SRL).

 

m) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul produselor de morărit şi panificaţie

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 17 – 18 august 2006.

Au fost verificati un numar de 22 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 783 salariati din care 445 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 47 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 8 persoane  care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate avertismente contraventionale.

 

    Deficiente frecvent constatate in domeniul Relaţiilor de munca:

1. înţelegerea tacita dintre angajator si angajat in urma căreia angajatul prestează munca  

    in lipsa unui contract individual de munca, lipsindu-l de drepturile si obligaţiile ce  

    decurg din acesta;

2.       sustragerea angajatorului de la obligaţia de a înregistra la inspectoratul teritorial de

3.       munca contractele individuale de munca încheiate cu angajaţii, invocând faptul ca salariatul lucrează de câteva zile;

3.       regulamentul intern nu este întocmit si nu este afişat la sediul angajatorului;

4.       angajatorul nu păstrează o evidenta clara a orelor prestate de fiecare salariat, in sensul ca nu sunt înregistrate in clar numărul de ore zilnic lucrate de fiecare salariat, nu sunt evidenţiate numărul orelor de noapte, nu sunt evidenţiate orele suplimentare in foile colective de prezenta;

5.       neîntocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, urmare negocierii colective conform Legii nr. 130/1996 republicata;

6.       neîntocmirea fisei postului pentru salariaţi;

7.       nerespectarea salariului minim garantat pe economie; angajatorul invoca neacordarea salariului minim pe economie motivat de faptul ca salariaţii nu îşi îndeplinesc norma de munca, contrar dispoziţiilor Legii nr. 53/2003;

8.       neîntocmirea contractului individual de munca in forma scrisa din prima zi de activitate;

9.       nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;

10.   statele de plata nu sunt semnate de salariaţi;

11.   angajatorul nu a înfiinţat si nu a înregistrat sau nu a completat registrul de evidenta a salariaţilor la ITM Neamţ;

12.   nerespectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, privind repartizarea programului de lucru pentru salariaţii cu contract individual de munca cu timp parţial; nefiind trecut programul de lucru in cazul contractului individual de munca cu timp parţial, salariatul poate presta activitate peste programul de lucru stabilit in contractul individual de munca cu timp parţial.

13.   nu s-au încheiat acte adiţionale la contractele individuale de munca, urmare modificării unor clauze din contract (ex. majorare salariu).

 

Masuri luate de inspectorii de munca pentru combaterea si diminuarea muncii fără  

forme legale:

v       aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 130/1999 si Codul muncii;

v       întocmirea imediata a contractelor individuale de munca si înregistrarea lor la inspectoratul teritorial de munca;

v       urmărirea angajatorilor cărora li s-au dispus masuri pentru intrarea in legalitate;

v       înştiinţarea gestionarilor de fonduri cu privire la angajatorii care nu si-au achitat obligaţiile la timp;

v       acordare de consultanta de specialitate unităţilor controlate in cazurile de necunoaştere sau aplicare incorecta a legislaţiei de munca;

v       efectuarea cu prioritate a controalelor determinate de sesizări din partea salariaţilor, organelor de politie si de alte instituţii ale statului;

v       angajatorul va întocmi si va aduce la cunoştinţa salariaţilor regulamentul intern;

v       angajatorul va tine evidenta orelor prestate de fiecare salariat;

v       angajatorul va întocmi fisele postului pentru salariaţi;

v       angajatorul va depune la sediul ITM Neamţ statele de plata si dovezile care atesta plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondului de şomaj;

v       angajatorul va achita comisionul in termenul prevăzut de lege;

v       angajatorul va înregistra la sediul ITM Neamţ registrul general de evidenta a salariaţilor;

v       completarea registrului general de evidenta a salariaţilor conform HG. Nr. 247/2003;

v       modificarea clauzelor contractuale se va realiza cu respectarea prevederilor Codului muncii si pe baza actelor adiţionale semnate de angajator si salariat.

 

 

Acţiunea nr. 11.

Campania privind prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin munca

 

In aceasta acţiune s-a urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorului privind munca copilului, necesitatea respectării prevederilor legale in domeniu, in vederea prevenirii progresive a celor mai grave forme ale muncii copiilor.

            Materialele informative elaborate de către Inspecţia Muncii privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului au fost utilizate de către inspectorii de munca in acţiunile de control.

Chestionarele transmise de către Inspecţia Muncii au fost difuzate de către inspectorii de munca cu prilejul acţiunilor de control.

In perioada 01.01  – 31.12. 2006  la angajatori au fost depistate 51 persoane cu vârsta sub 18 ani care erau angajate cu contracte individuale de munca.

            Subliniem ca in timpul actiunilor de control nu au fost depistate la munca persoane cu varsta cuprinsa intre 15 – 16 ani.

I.T.M. Neamţ a participat la acţiunile întreprinse de comisia intersectoriala alături de celelalte instituţii: D.M.S.S.F., A.J.O.F.M., I.J.P. Neamţ, D.S.P. Neamţ si Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Neamţ.

Acţiunile nr. 12 si 28

Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează in străinătate

 

In evidenta ITM Neamţ se afla 34 de agenţi economici înregistraţi conform prevederilor legii nr. 156/2000. In semestrul I 2006 au fost controlaţi 25 agenţi economici, iar  pentru incalcarea legislatiei de munca 2 angajatori  au fost sanctionati contraventional cu amenda de 5000 lei RON, respectiv cu avertisment.

In perioada la care ne referim s-au înregistrat la ITM Neamţ Agenţia MAXIDEEA SERVICII SRL si M&M AGENCY SRL, iar 3 societăţi comerciale au mediat forţă de munca in străinătate: 

1. S.C. RISE INTERNATIONAL  SRL

2. S.C. BUSSINESS INTERNATIONAL GROUP SRL

3. S.C. MICHELLE PROD SRL.

SC ONERIS SRL Târgu Neamţ si-a suspendat activitatea de selecţie si plasare a forţei de munca in străinătate, pe o durata de 3 ani, iar SC ELECTROCHIM SRL Târgu Neamţ si SC MEGARA EXIM SRL Piatra Neamţ si-au modificat obiectul principal de activitate, depunând in acest sens acte adiţionale la ITM Neamţ.

 

 

Acţiunea nr. 13

Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

 

            In evidenta I.T.M. Neamţ figurează 6 cetăţeni străini care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contracte individuale de munca, având in acest sens permise de munca eliberate de M.M.S.S.F:

Permisele de munca sunt vizate pentru semestrul I-II 2006 pentru toate persoanele angajate.

In anul 2006 au fost intreprinse 11 actiuni de control, iar pentru încălcarea legislaţiei in vigoare au fost sancţionaţi 4 angajatori, cu amendă de 10.000 RON, respectiv 5.000 RON,(  din care 2 angajatori cu avertisment). 

 

 

Acţiunea nr. 14

Campanie de verificare a respectării prevederilor directivelor europene, transpuse in legislaţia naţionala privind munca cu fracţiune de norma, concedierile colective, munca pe durata determinata, organizarea timpului de lucru, protecţia drepturilor lucrătorilor in cazul transferului întreprinderii, al capitalului sau al unor părţi al acestora, obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau individual de munca

 

            Atât in controalele tematice, cat si in controalele tip campanie s-a urmărit modul in care angajatorii respecta prevederile directivelor europene transpuse in legislaţia naţionala.

            S-a verificat cu aceasta ocazie daca angajatorul respecta prevederile art. 17 si 18 din Codul Muncii privind obligaţia de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau de munca.

            In timpul controalelor efectuate au fost depistate 5315 de contracte individuale de munca pe perioada determinata încheiate cu respectarea legislaţiei muncii in vigoare si 942 contracte cu timp parţial.  

            In cazul concedierilor colective s-a verificat modul in care angajatorii respecta prevederile Codului muncii privind concedierile colective si daca ITM Neamţ si AJOFM Neamţ au fost notificate in termenul legal.

            In timpul controalelor s-a constatat ca nu toţi angajatorii au organizat timpul de munca conform legislaţiei muncii in vigoare, neavând întocmite pontaje.

            4 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional pentru neacordarea repaosului săptămânal de doua zile consecutive prevăzut de Codul muncii.

In cele 2013 acţiuni de control întreprinse au fost stabilite 2456 masuri şi s-au realizat un număr de 1892  masuri.

 

 

Acţiunea nr. 26

Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 202/2002 referitoare la egalitatea de sanse intre femei si bărbaţi si OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de munca

 

S-a urmărit însuşirea de către inspectorii de munca a legislaţiei cu privire la egalitatea de şanse intre femei si bărbaţi si a Ordonatei nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Prin acţiunile de control s-a urmărit modul in care angajatorii respecta legislaţia susmenţionata. Au fost controlaţi 401 angajatori si nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. Pentru 39 angajatori au fost dispuse masuri pentru introducerea in regulamentul intern a dispoziţiilor prevăzute in art. 7-10 din Legea nr. 202/2002.

In aplicarea OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de munca au fost întreprinse 476 de acţiuni de control, iar urmare sesizărilor adresate ITM de către femeile încadrate in munca s-au întreprins acţiuni la trei angajatori. S-au dispus 280 de masuri iar 6 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional.

 

 

Acţiunea nr. 27

Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 203/1999 referitoare la incadrarea in munca a cetăţenilor străini

 

            In perioada 01.01 – 31.12.2006 s-au efectuat acţiuni de control la 11 unităţi care au încadrat in munca cetăţeni străini.  Pentru încălcarea legislaţiei de munca, 2 dintre angajatori au fost sancţionaţi cu avertisment, iar 2 angajatori au fost sancţionati contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 RON, respectiv 5.000 RON.

           

 

Acţiunea nr. 29

Verificarea respectării prevederilor condiţiilor de funcţionare a agenţilor de munca temporara prevăzute de HG nr. 938/2004

 

            La DMSSF Neamţ nu se afla înregistraţi agenţi de munca temporara, motiv pentru care nu au fost întreprinse acţiuni de verificare a respectării condiţiilor de funcţionare a acestora.

 

 

Inspector sef